Overheid in Gelderland

Gemeente Berkelland (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Anjo Bosman

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anjo Bosman heeft in haar portefeuille: Verbindend besturen, Openbare ruimte en klimaatadaptatie, Verkeer en vervoer, bereikbaarheid, Sport, Verenigingen, Onderwijs en kinderopvang, Muziek, Kunst en Cultuur, Dorps- en kulturhuzen, Monumentaal erfgoed en Erfgoedcentrum.

Anjo Bosman is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Martin Broers

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Gerjan Teselink

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Belastingen, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerjan Tesselink heeft in zijn portefeuille: Verbindend besturen, Economie en duurzaamheid, Energie-uitvoeringsprogramma, Bedrijventerreinen, Sociaal domein: Participatiewet, Grondbeleid, Belastingen & leges en Financiën.

Gerjan Tesselink is de derde locoburgemeester.

Dhr. Maikel van der Neut

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2019 (9 dagen in dienst)

Mevr. Marijke van Haaren-Koopman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marijke van Haaren (CDA) heeft in haar portefeuille: Verbindend besturen, Sociaal domein: Wmo en jeugdwet, Gezondheid, Bestemmingsplan buitengebied, Plussenbeleid, Natuur & Landschap, Recreatie en toerisme.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Marijke van Haaren (CDA) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening, buitengebied en kleine kernen, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling, agrarische zaken, grondexploitatie, Transities Jeugd en Zorg (welzijn, vrijwilligerswerk, jeugdzorg, mantelzorg, WMO), volksgezondheid (GGD), Recreatie en Toerisme, evenementenbeleid, Project ontwikkeling Hambroek, Project Borculo centrum en omgeving en het Project Beleef de Berkel.

Marijke van Haaren-Koopman is de eerste locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Marijke van Haaren is bestuurslid bij Regio Achterhoek (het samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten).

Dhr. Joost van Oostrum

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: juli 2014 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Joost van Oostrum (VVD) heeft in zijn portefeuille: Verbindend besturen, Openbare Orde en Veiligheid, Ondermijning, Handhaving, Inburgering, Internationale betrekkingen, Regionale Samenwerking, Promotie, Dienstverlening, Personeel, organisatie en bedrijfsvoering.

Coalitieperiode 2014-2018
Joost van Oostrum (VVD) heeft in zijn portefeuille: Fysieke en Integrale Veiligheid, brandweer en politie, rampenbestrijding en crisisbeheersing (VNOG), Veiligheidshuizen, alcoholmatiging, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, anti-discriminatiemaatregelen, Handhaving, openbare orde en APV, Omgevingsdienst, Erfgoedcentrum, Dienstverlening, Communicatie, Klachtafhandeling, Internationale betrekkingen/Europa. Inburgering nieuwkomers, minderhedenbeleid en huisvesting statushouders, Integriteit, Personeel, Organisatie en bedrijfsvoering (kwaliteitszorg, deregulering, personeel(sbeleid), huisvesting, informatievoorziening, inkoop en aanbesteding) en het project herontwikkeling Oldenkotte.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2014 is Joost van Oostrom tweede plaatsvervanger bij de EUREGIO-raad. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Nederlandse en Duitse gemeenten en Kreise.
Aanverwant:2007Dhr. Joost van Oostrum, Statenlid, VVD Utrecht, Provincie Utrecht2007 - 2014Dhr. Joost van Oostrum, Burgemeester, VVD, gemeente Rhenen2001 - 2007Dhr. Joost van Oostrum, Wethouder, VVD Houten, gemeente Houten