Overheid in Gelderland

Gemeente Berkelland (Gelderland)

Pagina 1 van 12 (114 resultaten)

Dhr. Robert Asschert

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Robert Asschert is projectmanager bij de gemeente Berkelland.

Dhr. Henk Atema

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Intern Advies, gemeente Berkelland.

Dhr. Andries Bannink

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Andries Bannink is raadsgriffier van de gemeenteraad in Berkelland.

De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad en de raadscommissies. Andries Bannink is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Dhr. Hein Bloemen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst gegaan: september 2005Uit dienst sinds: juli 2014 (8 jaar, 10 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Bestuursperiode 2014
Burgemeester Hein Bloemen (CDA) heeft in zijn portefeuille :Fysieke en Integrale Veiligheid, brandweer en politie, rampenbestrijding en crisisbeheersing (VNOG), Veiligheidshuizen, alcoholmatiging, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, anti-discriminatiemaatregelen, Handhaving, openbare orde en APV, Omgevingsdienst, Erfgoedcentrum, Dienstverlening, Communicatie, Klachtafhandeling, Internationale betrekkingen/Europa, Inburgering nieuwkomers, minderhedenbeleid en huisvesting statushouders, Integriteit, Personeel, Organisatie en bedrijfsvoering (kwaliteitszorg, deregulering, personeel(sbeleid), huisvesting, informatievoorziening, inkoop en aanbesteding) en het Project herontwikkeling Oldenkotte.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Hein Bloemen (CDA) heeft in zijn portefeuille: fysieke en integrale veiligheid, handhaving, monumenten en verantwoordelijk voor de internationale betrekkingen in de gemeente Berkelland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Hein Bloemen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Berkelland. In september 2013 kondigt burgemeester Hein Bloemen dat hij in juli 2014 stopt. 
Aanverwant:2000 - 2005Dhr. Hein Bloemen, Burgemeester, CDA, gemeente Utrechtse Heuvelrug1994 - 2000Dhr. Hein Bloemen, Wethouder, CDA Arnhem, gemeente Arnhem

Dhr. Geert Klein Bluemink

Functie: RaadslidPolitiek: CDA BerkellandUit dienst sinds: juni 2009

Dhr. Han Boer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 29 dagen in dienst)

Dhr. Han Boer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: april 2010Uit dienst sinds: mei 2018 (8 jaar, 19 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Financiën, Sport, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Han Boer (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economie, arbeidsmarktbeleid, ontwikkeling Laarberg, bedrijventerreinen en werkgelegenheid, ondernemers- en vestigingsklimaat, markten, bestuurlijk aanspreekpunt voor ondernemers, Sport, voorzieningen, accommodaties en verenigingen, Onderwijs en volwasseneneducatie, leerplicht, passend onderwijs, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, onderwijsplein, Transitie Participatiewet, sociale dienst, werkvoorzieningsschap, schulddienstverlening, armoedebeleid, bijzondere bijstand, Project Revitalisering centrum Neede, Project Revitalisering centrum Eibergen en het Project Breedband buitengebied.

Han Boer is de tweede locoburgemeester van Berkelland.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Han Boer (D66) heeft in zijn portefeuille: financiën, economie, sport, onderwijs en verantwoordelijk voor de kleine kernen in de gemeente Berkelland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Han Boer (D66) 2544 voorkeurstemmen.  
   
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 had wethouder Han Boer 3.017 stemmen (nummer op de D66-lijst: 1). Tot 2010 was Han Boer eerder gemeenteraadslid in Berkelland.

Mevr. Marian Bolster-ter Woerds

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8

Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marian Bolster-ter Woerds (CDA) 399 voorkeurstemmen.  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 had Marian Bolster-ter Woerds 289 stemmen (nummer op de lijst: 3).

Dhr. Stefan Bos

Functie: RaadslidPolitiek: CDA BerkellandIn dienst gegaan: januari 2005Uit dienst sinds: maart 2010 (5 jaar, 2 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Raadslid in de voormalige gemeente Eibergen.Aanverwant:2014 - heden Dhr. Stefan Bos, Raadslid, CDA, gemeente Berkelland

Dhr. Stefan Bos

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Stefan Bos (CDA) 109 voorkeurstemmen.Aanverwant:2005 - 2010Dhr. Stefan Bos, Raadslid, CDA Berkelland, gemeente Berkelland