Overheid in Gelderland

Gemeente Berkelland (Gelderland)

Pagina 1 van 5 (44 resultaten)

Mevr. Marijke van Haaren-Koopman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marijke van Haaren (CDA) heeft in haar portefeuille: Verbindend besturen, Sociaal domein: Wmo en jeugdwet, Gezondheid, Bestemmingsplan buitengebied, Plussenbeleid, Natuur & Landschap, Recreatie en toerisme.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Marijke van Haaren (CDA) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening, buitengebied en kleine kernen, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling, agrarische zaken, grondexploitatie, Transities Jeugd en Zorg (welzijn, vrijwilligerswerk, jeugdzorg, mantelzorg, WMO), volksgezondheid (GGD), Recreatie en Toerisme, evenementenbeleid, Project ontwikkeling Hambroek, Project Borculo centrum en omgeving en het Project Beleef de Berkel.

Marijke van Haaren-Koopman is de eerste locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Marijke van Haaren is bestuurslid bij Regio Achterhoek (het samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten).

Mevr. Patricia Hoytink-Roubos

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Patricia Hoytink-Roubos (CDA) heeft in haar portefeuille: Verbindend besturen, Ruimtelijke Ordening, Wonen, Demografische ontwikkeling, Omgevingswet, P10, Vitaal platteland en Asbestverwijdering.

Patricia Hoytink is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Patricia Hoytink-Roubos (CDA) heeft in haar portefeuille: Ontwikkelprogramma ‘veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’, Bestuurlijk aanspreekpunt grote kernen/wijkorganisaties, Ruimtelijke ordening, grote kernen, stads- en dorpsvernieuwing, Wonen en demografie.

Patricia Hoytink-Roubos is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Berkelland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patricia Hoytink-Roubos (CDA) 1872 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Patricia Hoytink-Roubos, Raadslid, CDA, gemeente Berkelland

Mevr. Anjo Bosman

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anjo Bosman heeft in haar portefeuille: Verbindend besturen, Openbare ruimte en klimaatadaptatie, Verkeer en vervoer, bereikbaarheid, Sport, Verenigingen, Onderwijs en kinderopvang, Muziek, Kunst en Cultuur, Dorps- en kulturhuzen, Monumentaal erfgoed en Erfgoedcentrum.

Anjo Bosman is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Gerjan Teselink

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Belastingen, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerjan Tesselink heeft in zijn portefeuille: Verbindend besturen, Economie en duurzaamheid, Energie-uitvoeringsprogramma, Bedrijventerreinen, Sociaal domein: Participatiewet, Grondbeleid, Belastingen & leges en Financiën.

Gerjan Tesselink is de derde locoburgemeester.

Dhr. Theo Helmers

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)

Mevr. Marian Bolster-ter Woerds

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8

Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marian Bolster-ter Woerds (CDA) 399 voorkeurstemmen.  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 had Marian Bolster-ter Woerds 289 stemmen (nummer op de lijst: 3).

Mevr. Andra Eisink-Weg

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)

Mevr. Ingrid van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Hans Pelle

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 1994 (25 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Pelle (PvdA)  voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 had Hans Pelle 229 stemmen (nummer op de PvdA-lijst: 4).

Hans Pelle was eerder raadslid in de voormalige gemeente Eiberg.

Dhr. Marcellino Kropman

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)