Overheid in Gelderland

Gemeente Berkelland (Gelderland)

Pagina 1 van 5 (43 resultaten)

Dhr. Han Boer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Han Boer (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economie, arbeidsmarktbeleid, ontwikkeling Laarberg, bedrijventerreinen en werkgelegenheid, ondernemers- en vestigingsklimaat, markten, bestuurlijk aanspreekpunt voor ondernemers, Sport, voorzieningen, accommodaties en verenigingen, Onderwijs en volwasseneneducatie, leerplicht, passend onderwijs, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, onderwijsplein, Transitie Participatiewet, sociale dienst, werkvoorzieningsschap, schulddienstverlening, armoedebeleid, bijzondere bijstand, Project Revitalisering centrum Neede, Project Revitalisering centrum Eibergen en het Project Breedband buitengebied.

Han Boer is de tweede locoburgemeester van Berkelland.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Han Boer (D66) heeft in zijn portefeuille: financiën, economie, sport, onderwijs en verantwoordelijk voor de kleine kernen in de gemeente Berkelland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Han Boer (D66) 2544 voorkeurstemmen.  
   
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 had wethouder Han Boer 3.017 stemmen (nummer op de D66-lijst: 1).

Mevr. Patricia Hoytink-Roubos

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Patricia Hoytink-Roubos (CDA) heeft in haar portefeuille: Ontwikkelprogramma ‘veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’, Bestuurlijk aanspreekpunt grote kernen/wijkorganisaties, Ruimtelijke ordening, grote kernen, stads- en dorpsvernieuwing, Wonen en demografie.

Patricia Hoytink-Roubos is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Berkelland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patricia Hoytink-Roubos (CDA) 1872 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Patricia Hoytink-Roubos, Raadslid, CDA, gemeente Berkelland

Mevr. Marijke van Haaren-Koopman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, WelzijnToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Marijke van Haaren (CDA) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening, buitengebied en kleine kernen, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling, agrarische zaken, grondexploitatie, Transities Jeugd en Zorg (welzijn, vrijwilligerswerk, jeugdzorg, mantelzorg, WMO), volksgezondheid (GGD), Recreatie en Toerisme, evenementenbeleid, Project ontwikkeling Hambroek, Project Borculo centrum en omgeving en het Project Beleef de Berkel.

Marijke van Haaren-Koopman is de eerste locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Marijke van Haaren is bestuurslid bij Regio Achterhoek (het samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten).

Mevr. Joke Pot-Klumper

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker Gemeentebelangen (2010)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, InfrastructuurToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Joke Pot-Klumper (GB) heeft in haar portefeuille: Bestuurlijk aanspreekpunt kleine kernen, dorpsorganisaties en buurtschappen (dorpsvisies, convenanten), Monumenten en cultuurhistorie, Gemeentelijke eigendommen en gebouwen, accommodatiebeleid (exclusief sportaccommodaties en scholen, inclusief kulturhuzen/dorpshuizen), Cultuur, kunstbeleid, bibliotheek/dorpsböke, algemeen muzikale vorming, culturele instellingen en verenigingen, Kinderopvang, peuterspeelzalen, speelvoorzieningen, Beheer en Onderhoud, openbare infrastructuur, riolering en groen, Afval, verwijdering en verwerking, Begraven
Milieu/energie en duurzaamheid, Oppervlaktewater, binnen en buiten de kernen, Verkeer en Vervoer, (basis)mobiliteit, parkeren, N18 en onderliggend wegennet, N315, Deventer Kunstweg.

Joke Pot-Klumper is de derde locoburgemeester bij de gemeente Berkelland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joke Put-Klumper (Gemeentebelangen Berkelland) 315 voorkeurstemmen.  
Aanverwant:2014Mevr. Joke Pot-Klumper, Raadslid, Gemeentebelangen, gemeente Berkelland

Mevr. Joke Hubert

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joke Hubert (PvdA) 285 voorkeurstemmen.Aanverwant:2006 - 2008Mevr. Joke Hubert, Wethouder, PvdA, gemeente Deurne

Dhr. Fred van der Holst

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Ondernemend Berkelland - OBL (2015-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Paul Knuvers

Functie: RaadslidPolitiek: Groenlinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Paul Knuvers (GroenLinks) 129 voorkeurstemmen.  
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 had raadslid Paul Knuvers 89 stemmen (nummer op de GL-lijst: 7).

Van 2005 tot 2010 was Paul Knuvers commissielid.

Mevr. Jacqueline Bussink

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jacqueline Bussink (D66) 352 voorkeurstemmen.  
     
Gemeenteraadslid Bussink behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 289 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 had Jacqueline Bussink 289 stemmen (nummer op de D66-lijst: 5).

Mevr. Erika Ordelman

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2012 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Erika Ordelman (Gemeentebelangen Berkelland) 381 voorkeurstemmen.

Dhr. Arnold Kion

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arnold Kion (Gemeentebelangen Berkelland) 101 voorkeurstemmen.

Arnold Kion was eerder raadslid namens het CDA.