Overheid in Gelderland

Gemeente Beuningen (Gelderland)

Statistieken gemeente Beuningen

Oppervlakte: 4.717 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 25.424
Aantal inwoners januari 2017: 25.424
Aantal inwoners maart 2016: 25.331
Aantal inwoners december 2015: 25.285
Aantal inwoners maart 2015: 25.261
januari 2015: 25.292
Aantal inwoners mei 2014: 25.267
januari 2014: 25.254
november 2013: 25.272
augustus 2013: 25.281
mei 2013: 25.296
2012: 25.528
Aantal inwoners jan 2010: 25.481
Aantal inwoners jan 2009: 25.304
Bevolking jan 2008: 25.321
Inwonersaantal 2007: 25.231
Inwonersaantal 2006: 25.078
Inwonersaantal 2005: 25.291
Inwonersaantal 2004: 25.459

Contact gemeente Beuningen

Van Heemstraweg 46, 6641 AE BEUNINGEN GLD (Postbus 14, 6640 AA BEUNINGEN GLD)
Tel 14024
E-mail: gemeente@beuningen.nl
Website: www.beuningen.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Ga naar het burgerpanel van Beuningen via http://www.TipDeMaasenWaler.nl

Ranking langstzittende raadsleden
CDA, Dhr. Pim van Teffelen: 16 jaarBN&M - Beuningen Nu & Morgen, Mevr. Diny van Aalten: 16 jaarGroenlinks, Dhr. Frans Houben: 8 jaarD66, Dhr. Roel Kuppens: 4 jaarVVD, Dhr. Paul ten Haaf: 4 jaarPvdA, Dhr. Sijmen Versluijs: 2 jaarSP, Dhr. Jos Swartjes: 28 dagen Beuningen Nu & Morgen, Dhr. Eric van Ewijk: 28 dagen

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Mevr. Daphne Bergman

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: januari 2018 (3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2018
Daphne Bergman heeft in haar portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Openbare orde en veiligheid (inclusief grootschalige publieksevenementen), Dienstverlening en burgerzaken, Juridische zaken en rechtsbescherming, Externe betrekkingen, Representatie en promotie Beuningen, Communicatie, Informatievoorziening en automatisering, Personeel en organisatie.

Dhr. Pascal Cobussen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter BN&M - Beuningen Nu & Morgen (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Vice-fractievoorzitter.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pascal Cobussen (Beuningen Nu & Morgen) 177 voorkeurstemmen.

Dhr. Piet de Klein

Functie: RaadslidPolitiek: Beuningen Nu & Morgen
Aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (28 dagen in dienst)

Dhr. Piet de Klein

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider BN&M - Beuningen Nu & Morgen
Lijsttrekker BN&M - Beuningen Nu & Morgen (2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 25 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Piet de Klein (BN&M) heeft in zijn portefeuille: Ruimte, water en energie, Ruimte, Vergunningverlening en toezicht Wabo+, Mobiliteit, Structuurvisie en stedelijke vernieuwing, Openbare ruimte, Duurzaamheid en milieu, Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed.

Piet de Klein is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Beuningen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Piet de Klein (BN&M) heeft in zijn portefeuille: milieu, volkshuisvesting, welstand, verkeer en vervoer en verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in de gemeente Beuningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Piet de Klein (Beuningen Nu & Morgen) 512 voorkeurstemmen.

Dhr. Amresh Dewkalie

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Amresh Dewkalie is raadsgriffier namens de gemeenteraad in Beuningen.

De griffie van Beuningen is bereikbaar op: griffie@beuningen.nl.

Dhr. Tjibbe Dikkerboom

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (28 dagen in dienst)

Dhr. Hans Driessen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Subsidies, Toezicht en (integrale) handhaving, Cultuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2014
Wethouder Hans Driessen (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën, burgerparticipatie en onderwijs, Financiën, Subsidiebeleid, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Grondzaken/ Economische zaken, Integrale handhaving, Recreatie en toerisme, Onderwijs, waaronder volwasseneneducatie, Kunst, cultuur, bibliotheek en evenementen, Ontwikkeling burgerparticipatie, Coördinatie verminderen regeldruk en Coördinatie regionale samenwerking.

Hans Driessen is de tweede locoburgemeester van Beuningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In februari 2018 geeft Hans Driessen aan dat hij als wethouder stopt bij de volgende verkiezingen (2018).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Driessen (D66) 56 voorkeurstemmen. Hans Driessen staat op nummer 14 van de verkiezingslijst.
Aanverwant:2007 - heden Dhr. Hans Driessen, Gemeentesecretaris, gemeente Druten2000 - heden Dhr. Hans Driessen, Hoofdafdeling, gemeente Bergen

Dhr. Gerard Gradussen

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Financiën , gemeente Beuningen.

Dhr. Dave Groenen

Functie: RaadslidPolitiek: BN&M - Beuningen Nu & Morgen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2016 (1 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Jeroen Hanagraaf

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Openbare Ruimte, gemeente Beuningen.