Overheid in Gelderland

Gemeente Beuningen (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Daphne Bergman

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: januari 2018 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Daphne Bergman heeft in haar portefeuille: Algemene en bestuurlijk zaken, Openbare orde en veiligheid (inclusief grootschalige publieksevenementen), Juridische zaken en rechtsbescherming, Externe betrekkingen, Representatie en promotie Beuningen, Communicatie, Dienstverlening en burgerzaken, Personeel & organisatie, Informatievoorziening en automatisering.

Bestuursperiode 2018-2018
Daphne Bergman heeft in haar portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Openbare orde en veiligheid (inclusief grootschalige publieksevenementen), Dienstverlening en burgerzaken, Juridische zaken en rechtsbescherming, Externe betrekkingen, Representatie en promotie Beuningen, Communicatie, Informatievoorziening en automatisering, Personeel en organisatie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Het 1e jaar is Daphne Bergman waarnemend burgemeester in Beuningen.

Dhr. Piet de Klein

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Beuningen Nu & Morgen
Lijsttrekker Beuningen Nu & Morgen (2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Piet de Klein (BN&M) heeft in zijn portefeuille: Implementatie Omgevingswet, Ruimte, Vergunningverlening en toezicht Wabo+, Structuurvisie en stedelijke vernieuwing, Openbare ruimte, Energietransitie & klimaatadaptatie en Coördinatie regionale samenwerking.

Piet de Klein is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Piet de Klein (BN&M) heeft in zijn portefeuille: Ruimte, water en energie, Ruimte, Vergunningverlening en toezicht Wabo+, Mobiliteit, Structuurvisie en stedelijke vernieuwing, Openbare ruimte, Duurzaamheid en milieu, Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed.

Piet de Klein is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Beuningen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Piet de Klein (BN&M) heeft in zijn portefeuille: milieu, volkshuisvesting, welstand, verkeer en vervoer en verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in de gemeente Beuningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Piet de Klein (Beuningen Nu & Morgen) 512 voorkeurstemmen.

Mevr. Dyanne Kocken

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2009 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Dyanne Kocken is gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente Beuningen.

Dhr. Henk Plaizier

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bibliotheek, Toezicht en (integrale) handhaving, Cultuur, Mobiliteit, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Henk Plaizier heeft in zijn portefeuille: Financiën (inkoop- en aanbestedingsbeleid, grondzaken , subsidiebeleid), Economische zaken, Mobiliteit, Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed, Onderwijs, waaronder volwasseneneducatie, Bibliotheek, Integrale handhaving, Recreatie en toerisme, Kunst, cultuur en evenementen en Coördinatie vermindering regeldruk.

Henk Plaizier is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Pim van Teffelen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Pim van Teffelen heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet (decentralisaties), Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Wet maatschappelijke ondersteuning, Sport en
Coördinatie ontwikkeling burgerparticipatie.