Overheid in Gelderland

Gemeente Beuningen (Gelderland)

Pagina 1 van 8 (71 resultaten)

Dhr. Nico Arts

Functie: HoofdafdelingIn dienst gegaan: september 1999Uit dienst sinds: december 2012 (13 jaar, 3 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Nico Arts is projectleider en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) bij de gemeente Beuningen.
Aanverwant:2013 - heden Dhr. Nico Arts, Hoofdafdeling, gemeente Neerijnen

Dhr. Wiel Bijmans

Functie: RaadslidPolitiek: BN&M - Beuningen Nu & Morgen
Coalitie, aantal zetels: 9

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wil Bijmans (Beuningen Nu & Morgen) 147 voorkeurstemmen.

Mevr. Anke Boekhorst

Functie: RaadslidPolitiek: BN&M - Beuningen Nu & Morgen
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst gegaan: september 2011Uit dienst sinds: maart 2014 (2 jaar, 6 maanden in dienst geweest)

Dhr. Wim Brand

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: maart 1998Uit dienst sinds: maart 2014 (16 jaar, 28 dagen in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Erwin Rengers is fractievoorzitter namens VVD Beuningen, gemeente Beuningen.

Aanverwant:2007 - 2009Dhr. Wim Brand, Raadslid, PvdA Twenterand, gemeente Twenterand

Dhr. Pascal Cobussen

Functie: RaadslidPolitiek: BN&M - Beuningen Nu & Morgen
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Vice-fractievoorzitter.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pascal Cobussen (Beuningen Nu & Morgen) 177 voorkeurstemmen.

Dhr. Piet de Klein

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider BN&M - Beuningen Nu & Morgen
Lijsttrekker BN&M - Beuningen Nu & Morgen (2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Piet de Klein (BN&M) heeft in zijn portefeuille: Ruimte, water en energie, Ruimte, Vergunningverlening en toezicht Wabo+, Mobiliteit, Structuurvisie en stedelijke vernieuwing, Openbare ruimte, Duurzaamheid en milieu, Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed.

Piet de Klein is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Beuningen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Piet de Klein (BN&M) heeft in zijn portefeuille: milieu, volkshuisvesting, welstand, verkeer en vervoer en verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in de gemeente Beuningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Piet de Klein (Beuningen Nu & Morgen) 512 voorkeurstemmen.

Dhr. Simon de Lange

Functie: RaadslidPolitiek: BN&M - Beuningen Nu & Morgen
Coalitie, aantal zetels: 9
Uit dienst sinds: maart 2014

Dhr. Stijn Derks

Functie: RaadslidPolitiek: BN&M - Beuningen Nu & Morgen
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Stijn Derks (Beuningen Nu & Morgen) 86 voorkeurstemmen.

Dhr. Amresh Dewkalie

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Amresh Dewkalie is raadsgriffier namens de gemeenteraad in Beuningen.

De griffie van Beuningen is bereikbaar op: griffie@beuningen.nl.

Dhr. Hans Driessen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Cultuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Subsidies, Recreatie / Toerisme, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2014
Wethouder Hans Driessen (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën, burgerparticipatie en onderwijs, Financiën, Subsidiebeleid, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Grondzaken/ Economische zaken, Integrale handhaving, Recreatie en toerisme, Onderwijs, waaronder volwasseneneducatie, Kunst, cultuur, bibliotheek en evenementen, Ontwikkeling burgerparticipatie, Coördinatie verminderen regeldruk en Coördinatie regionale samenwerking.

Hans Driessen is de tweede locoburgemeester van Beuningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Driessen (D66) 56 voorkeurstemmen. Hans Driessen staat op nummer 14 van de verkiezingslijst.
Aanverwant:2007 - heden Dhr. Hans Driessen, Gemeentesecretaris, gemeente Druten2000 - heden Dhr. Hans Driessen, Hoofdafdeling, gemeente Bergen