Overheid in Gelderland

Gemeente Beuningen (Gelderland)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Henk Plaizier

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bibliotheek, Toezicht en (integrale) handhaving, Cultuur, Mobiliteit, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Henk Plaizier heeft in zijn portefeuille: Financiën (inkoop- en aanbestedingsbeleid, grondzaken , subsidiebeleid), Economische zaken, Mobiliteit, Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed, Onderwijs, waaronder volwasseneneducatie, Bibliotheek, Integrale handhaving, Recreatie en toerisme, Kunst, cultuur en evenementen en Coördinatie vermindering regeldruk.

Henk Plaizier is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Pim van Teffelen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Pim van Teffelen heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet (decentralisaties), Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Wet maatschappelijke ondersteuning, Sport en
Coördinatie ontwikkeling burgerparticipatie.

Dhr. Piet de Klein

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Beuningen Nu & Morgen
Lijsttrekker Beuningen Nu & Morgen (2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Piet de Klein (BN&M) heeft in zijn portefeuille: Implementatie Omgevingswet, Ruimte, Vergunningverlening en toezicht Wabo+, Structuurvisie en stedelijke vernieuwing, Openbare ruimte, Energietransitie & klimaatadaptatie en Coördinatie regionale samenwerking.

Piet de Klein is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Piet de Klein (BN&M) heeft in zijn portefeuille: Ruimte, water en energie, Ruimte, Vergunningverlening en toezicht Wabo+, Mobiliteit, Structuurvisie en stedelijke vernieuwing, Openbare ruimte, Duurzaamheid en milieu, Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed.

Piet de Klein is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Beuningen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Piet de Klein (BN&M) heeft in zijn portefeuille: milieu, volkshuisvesting, welstand, verkeer en vervoer en verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in de gemeente Beuningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Piet de Klein (Beuningen Nu & Morgen) 512 voorkeurstemmen.

Mevr. Karin Janssen-van den Heuvel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Nicole Bannink

Functie: RaadslidPolitiek: Beuningen Nu & Morgen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Pascal Cobussen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Beuningen Nu & Morgen (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Vice-fractievoorzitter (tot 2018).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pascal Cobussen (Beuningen Nu & Morgen) 177 voorkeurstemmen.

Mevr. Francien van Sommeren-van den Hurk

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Dave Preijers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Politiek leider CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: december 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dave Prijers (CDA) 38 voorkeurstemmen.

Dhr. Eric van Ewijk

Functie: RaadslidPolitiek: Beuningen Nu & Morgen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Bert Jeurissen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Beuningen Nu & Morgen (2016-2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bert Jeurissen (Beuningen Nu & Morgen) 124 voorkeurstemmen.Aanverwant:2014Dhr. Bert Jeurissen, Raadslid, BN&M - Beuningen Nu & Morgen, gemeente Beuningen