Overheid in Gelderland

Gemeente Buren (Gelderland)

Pagina 1 van 3 (29 resultaten)

Mevr. Irma Tetteroo-Baldinger

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Hans van Vierssen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: december 2016 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Jolijn Zwart-van Kessel

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jolijn Zwart-van Kessel (VVD) 258 voorkeurstemmen.

Mevr. Sietske Klein-de Jong

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, VergunningenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Sietske Klein-de Jong (VVD) heeft in haar portefeuille: Economische zaken (Bedrijventerreinen, Recreatie en toerisme), Fysieke leefomgeving: ruimtelijke ontwikkeling en wonen (Omgevingswet, Ruimtelijke ontwikkelingen, wonen en huisvesting (arbeidsmigranten), Projectontwikkeling), Handhaving (Bouwen, Milieu, Vergunningen algemeen) en Bedrijfsvoering (Financiën).

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Sietske Klein-de Jong (VVD) heeft in haar portefeuille: Inkomensregelingen en begeleiding participatie, Wgr Werkzaak, Onderwijshuisvesting, Project accommodatiebeleid, Personeel en Organisatie, Economische ontwikkelingen/promotie, Toerisme en Recreatie, Wgr Recreatieschap Nederrijn-Lek-Waal, Openbaar Vervoer (basismobiliteit), Volkshuisvestingbeleid, Gemeentelijke eigendommen, incl project gemeentehuis en verkoop Doejenburg.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Sietske Klein-de Jong (VVD) heeft in haar portefeuille: Wmo / Awbz, Jeugdzorg, Participatiewet, Vrijwilligersbeleid, Onderwijs en Welzijn.

Sietske Klein - de Jong is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Buren.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 12 januari 2016 tot 8 april 2016 is wethouder Sietske Klein-de Jong demissionair wethouder.

Sietske de Klein is DB-lid Lander en AB-lid GGD Gederland Zuid.
    
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sietske Klein-De Jong (VVD) 189 voorkeurstemmen.

Mevr. Nanda van Doremalen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 26 dagen in dienst)

Dhr. Arthur Warmer

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 26 dagen in dienst)

Mevr. Ellen van Dam

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Daan Russchen

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 26 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Daan Russchen heeft in zijn portefeuille: Fysieke leefomgeving: algemeen (Milieu, Duurzaamheid), Zorg en ondersteuning (Wmo, Jeugdzorg, Jeugd, Zorg en (passend) onderwijs, Gezondheidszorg, Preventie, Werk en inkomen, Arbeidsparticipatie), Leefbaarheid (Welzijn, Participatie, laaggeletterdheid en leesstimulering, Verzelfstandiging voetbalverenigingen).

Dhr. Christiaan de Lange

Functie: RaadslidPolitiek: PCG - Protestants Christelijke Groepering
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 1999 (20 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënWerkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Christiaan de Lange (Protestands Christelijke Groepering) 105 voorkeurstemmen.
 
Christiaan de Lange was tevens raadslid in de voormalige gemeente Lienden.

Dhr. Cees van de Bijl

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker PCG - Protestants Christelijke Groepering (2010, 2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (17 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot 2019 is gemeenteraadslid Kees van de Bijl fractievoorzitter Protestants Christelijke Groepering, Buren, gemeente Buren. In totaal is Cees van de Bijl 13 jaar fractievoorzitter.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Cees van de Bijl (Protestands Christelijke Groepering) 1038 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en 2010 is Cees van de Bijl lijsttrekker voor PCG in de gemeente Buren.