Overheid in Gelderland

Gemeente Culemborg (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Simon Buwalda

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sport, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Simon Buwalda heeft in zijn portefeuille: Zorg en Welzijn, Coördinatie sociaal domein, Diversiteit en integratie, Wmo, Jeugd en ouderenbeleid, Sport en sportaccommodaties, Volksgezondheid en Democratisch akkoord.

Simon Buwalda is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Joost Reus

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: december 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Joost Reus (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Energie, klimaat en water, Groenbeleid en –beheer, Openbare ruimte, Mobiliteit, Milieu, Cultuur en Democratisch akkoord.

Joost Reus is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Joost Reus (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Wmo/AWBZ, Cultuur, incl. Hollandse Waterlinie, Verkeer en vervoer, Duurzame fysieke omgeving en Internationale samenwerking.

Dhr. Collin Stolwijk

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Coalitieperiode 2018 - 2022
Wethouder Collin Stolwijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Werk en inkomen, Minimabeleid en Schuldhulpverlening, Onderwijs, Grondzaken en -exploitatie, Vastgoed, Redichemsche Waard en Democratisch akkoord.

Collin Stolwijk is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014 - 2018
Wethouder Collin Stolwijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen, Wonen, excl. woonwagens, Onderwijs, Bedrijfsvoering, Coördinatie communicatie en participatie, Realisatie nieuw zwembad (2e portefeuillehouder in duoportefeuille met Huub van Oorschot).

Collin Stolwijk is bestuurslid bij het samenwerkingsverband Werkzaak Rivierenland.

Bestuursperiode maart 2014 - december 2014
Wethouder Collin Stolwijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Participatiewet/ sociale zaken ((Inkomensvoorziening, Sociale recherche, Activering, Minimabeleid, Integratieprojecten, Minderheden, inburgering)), Bedrijfsvoering ((Personeel, Automatisering en informatisering, Huisvesting en inrichting stadskantoor, stadhuis, triolocatie, Stimuleren en faciliteren maatschappelijke initiatieven)), Onderwijs ((Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Volwasseneneducatie, Kinderopvang, Peuterspeelzalen)), Welzijn
((Woonwelzijnzorgzones, Sociaal-cultureel werk)), Wonen ((Bouwvergunningen, Volkshuisvesting, Stedelijke Vernieuwing, Stadsuitbreiding, Ruimtelijke ontwikkeling)) en Verkeer (overname van wethouder Voordijk tot uiterlijk 1-1-2015 ) ((Verkeersbeleid, Parkeerbeleid en Vervoersbeleid)).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Collin Stolwijk (D66) 934 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2013 - heden Dhr. Collin Stolwijk, Hoofdafdeling, gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch)

Dhr. Gerdo van Grootheest

Functie: BurgemeesterPolitiek: GroenLinksIn dienst sinds: juni 2017 (2 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Gerdo van Grootheest heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Crisisbestrijding, Brandweerzaken, APV (Algemeen Plaatselijke Verordening), Toezicht en handhaving, Bedrijfsvoering, Personeel en organisatie, Communicatie,
Publiekszaken, Raadsopdrachten, Krachtig Culemborg, Stadsvisie, Coördinatie Democratisch Akkoord.

Bestuursperiode 2017-2018
Gerdo van Grootheest heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid (Vergunningen horeca en evenementen, Brandweerzaken, Toezicht en handhaving), Bestuurszaken (m.u.v. coördinatie communicatie en participatie, inclusief Algemeen bestuur, GO, Commissie bezwaarschriften, Gemeentelijke dienstverlening / klantcontactcentrum, Verkiezingen), Business control (contacten rekenkamercommissie, controlling/audits/kwaliteitszorg), Woordvoering communicatie, Woonwagens (1e portefeuillehouder in duoportefeuille met VVD) en Coördinatie vier ambities raad (Werkwijze raad, Duurzame weerbaarheid, Stadsvisie en Krachtig Culemborg).

Dhr. Gerard Vlekke

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Mevr. Monica Wichgers

Functie: WethouderPolitiek: Culemborg van Nu
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Monica Wigchers heeft in haar portefeuille: Economische zaken en toerisme (inclusief Haven), Ruimtelijke ordening incl. vergunningverlening, Invoering Omgevingswet, Wonen, Cultuur erfgoed en Democratisch akkoord.

Monica Wigchers is de 2e locoburgemeester.