Overheid in Gelderland

Gemeente Culemborg (Gelderland)

Pagina 1 van 4 (39 resultaten)

Mevr. Monica Wichgers

Functie: WethouderPolitiek: Culemborg van Nu
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Monica Wigchers heeft in haar portefeuille: Economische zaken en toerisme (inclusief Haven), Ruimtelijke ordening incl. vergunningverlening, Invoering Omgevingswet, Wonen, Cultuur erfgoed en Democratisch akkoord.

Monica Wigchers is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Gerard Vlekke

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Mevr. Maisa Verwey

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: oktober 2010 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Maisa Verwey is projectleider stedelijke vernieuwing bij de gemeente Culemborg.

Dhr. Marco van Zandwijk

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Rinske van Noortwijk

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rinske van Noortwijk (D66) 234 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerdo van Grootheest

Functie: BurgemeesterPolitiek: GroenLinksIn dienst sinds: juni 2017 (2 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Gerdo van Grootheest heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Crisisbestrijding, Brandweerzaken, APV (Algemeen Plaatselijke Verordening), Toezicht en handhaving, Bedrijfsvoering, Personeel en organisatie, Communicatie,
Publiekszaken, Raadsopdrachten, Krachtig Culemborg, Stadsvisie, Coördinatie Democratisch Akkoord.

Bestuursperiode 2017-2018
Gerdo van Grootheest heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid (Vergunningen horeca en evenementen, Brandweerzaken, Toezicht en handhaving), Bestuurszaken (m.u.v. coördinatie communicatie en participatie, inclusief Algemeen bestuur, GO, Commissie bezwaarschriften, Gemeentelijke dienstverlening / klantcontactcentrum, Verkiezingen), Business control (contacten rekenkamercommissie, controlling/audits/kwaliteitszorg), Woordvoering communicatie, Woonwagens (1e portefeuillehouder in duoportefeuille met VVD) en Coördinatie vier ambities raad (Werkwijze raad, Duurzame weerbaarheid, Stadsvisie en Krachtig Culemborg).

Dhr. Kees van der Zaag

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Amy van der Lee

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Ramon van Belzen

Functie: GriffierIn dienst sinds: november 2016 (2 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Wim van Beem

Functie: Griffie
Toelichting: Secretariaat rekenkamer.