Overheid in Gelderland

Gemeente Culemborg (Gelderland)

Pagina 1 van 4 (39 resultaten)

Dhr. Joost Reus

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: december 2014 (4 jaar, 4 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Joost Reus (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Energie, klimaat en water, Groenbeleid en –beheer, Openbare ruimte, Mobiliteit, Milieu, Cultuur en Democratisch akkoord.

Joost Reus is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Joost Reus (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Wmo/AWBZ, Cultuur, incl. Hollandse Waterlinie, Verkeer en vervoer, Duurzame fysieke omgeving en Internationale samenwerking.

Dhr. Simon Buwalda

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sport, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Simon Buwalda heeft in zijn portefeuille: Zorg en Welzijn, Coördinatie sociaal domein, Diversiteit en integratie, Wmo, Jeugd en ouderenbeleid, Sport en sportaccommodaties, Volksgezondheid en Democratisch akkoord.

Simon Buwalda is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Collin Stolwijk

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Coalitieperiode 2018 - 2022
Wethouder Collin Stolwijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Werk en inkomen, Minimabeleid en Schuldhulpverlening, Onderwijs, Grondzaken en -exploitatie, Vastgoed, Redichemsche Waard en Democratisch akkoord.

Collin Stolwijk is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014 - 2018
Wethouder Collin Stolwijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen, Wonen, excl. woonwagens, Onderwijs, Bedrijfsvoering, Coördinatie communicatie en participatie, Realisatie nieuw zwembad (2e portefeuillehouder in duoportefeuille met Huub van Oorschot).

Collin Stolwijk is bestuurslid bij het samenwerkingsverband Werkzaak Rivierenland.

Bestuursperiode maart 2014 - december 2014
Wethouder Collin Stolwijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Participatiewet/ sociale zaken ((Inkomensvoorziening, Sociale recherche, Activering, Minimabeleid, Integratieprojecten, Minderheden, inburgering)), Bedrijfsvoering ((Personeel, Automatisering en informatisering, Huisvesting en inrichting stadskantoor, stadhuis, triolocatie, Stimuleren en faciliteren maatschappelijke initiatieven)), Onderwijs ((Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Volwasseneneducatie, Kinderopvang, Peuterspeelzalen)), Welzijn
((Woonwelzijnzorgzones, Sociaal-cultureel werk)), Wonen ((Bouwvergunningen, Volkshuisvesting, Stedelijke Vernieuwing, Stadsuitbreiding, Ruimtelijke ontwikkeling)) en Verkeer (overname van wethouder Voordijk tot uiterlijk 1-1-2015 ) ((Verkeersbeleid, Parkeerbeleid en Vervoersbeleid)).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Collin Stolwijk (D66) 934 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2013 - heden Dhr. Collin Stolwijk, Hoofdafdeling, gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch)

Mevr. Monica Wichgers

Functie: WethouderPolitiek: Culemborg van Nu
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Monica Wigchers heeft in haar portefeuille: Economische zaken en toerisme (inclusief Haven), Ruimtelijke ordening incl. vergunningverlening, Invoering Omgevingswet, Wonen, Cultuur erfgoed en Democratisch akkoord.

Monica Wigchers is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Marco van Zandwijk

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Cees de Raad

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2006 (12 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees de Raad (VVD) 162 voorkeurstemmen.Aanverwant:heden Dhr. Cees de Raad, Ab-lid, Ongebouwd, Waterschap Rivierenlandheden Dhr. Cees de Raad, Ab-lid, Ongebouwd, Waterschap Rivierenland

Dhr. Peter Bos

Functie: RaadslidPolitiek: Culemborg van Nu
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2016 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 19 september 2017 is Peter Bos raadslid voor de VVD.

Dhr. Ahmed Salama

Functie: RaadslidPolitiek: Culemborg van Nu
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (6 maanden in dienst)

Dhr. Han Braam

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Han Braam (VVD) 95 voorkeurstemmen.

Dhr. Bas de Jong

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)