Overheid in Gelderland

Gemeente Culemborg (Gelderland)

Pagina 3 van 4 (39 resultaten)

Dhr. Joost Reus

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: december 2014 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Cultuur, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Infrastructuur, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Joost Reus (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Wmo/AWBZ, Cultuur, incl. Hollandse Waterlinie, Verkeer en vervoer, Duurzame fysieke omgeving en Internationale samenwerking.

Dhr. Jan Peter Roefs

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Jan Peter Roefs, Raadslid, VVD, gemeente Culemborg

Mevr. Winnie Romijn

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 1981 (37 jaar, 25 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Winnie Romijn is bestuurs- en directiesecretaresse bij de gemeente Culemborg.

Dhr. Dick Roodhorst

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: januari 1988 (30 jaar, 24 dagen in dienst)
Portefeuille: ICT, Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Wonen en Volkshuisvesting, OnderzoekToelichting: Teamhoofd informatie (vanaf 2012).
Teamhoofd Inkomen (vanaf 2013)
Teamhoofd Planrealisatie (vanaf 2015)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2012 is Dick Roodhorst kwartiermaker intergemeentelijke samenwerking informatiemanagement en ICT in de gemeente Culemborg.

Dhr. Fouad Sidali

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: december 2014 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Fouad Sidali (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Jeugd(zorg), Coördinatie sociaal domein, waaronder integraliteit, toegang,
functioneren sociale wijkteams, Algemeen welzijnsbeleid en volksgezondheid, Sport (excl. realisatie nieuw zwembad).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Fouad Sidali is lid van het landelijk PvdA-bestuur.

Mevr. Maja Slagboom-Klootwijk

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Fractiesecretaris.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Maja Slagboom-Klootwijk (D66) 369 voorkeurstemmen.

Mevr. Jacqueline Spijkerman

Functie: ManagerIn dienst sinds: januari 2000 (18 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieWerkzaamheden bij de Overheid:
Manager Communicatie, gemeente Culemborg.

Dhr. Ed Stijnen

Functie: ManagerIn dienst sinds: september 2008 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Manager bedrijfsvoering.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2012 tot 2016 is Ed Stijnen manager stedelijke vernieuwing in de gemeente Culemborg.

Dhr. Collin Stolwijk

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische Zaken, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014 - 2018
Wethouder Collin Stolwijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen, Wonen, excl. woonwagens, Onderwijs, Bedrijfsvoering, Coördinatie communicatie en participatie, Realisatie nieuw zwembad (2e portefeuillehouder in duoportefeuille met Huub van Oorschot).

Collin Stolwijk is bestuurslid bij het samenwerkingsverband Werkzaak Rivierenland.

Bestuursperiode maart 2014 - december 2014
Wethouder Collin Stolwijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Participatiewet/ sociale zaken ((Inkomensvoorziening, Sociale recherche, Activering, Minimabeleid, Integratieprojecten, Minderheden, inburgering)), Bedrijfsvoering ((Personeel, Automatisering en informatisering, Huisvesting en inrichting stadskantoor, stadhuis, triolocatie, Stimuleren en faciliteren maatschappelijke initiatieven)), Onderwijs ((Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Volwasseneneducatie, Kinderopvang, Peuterspeelzalen)), Welzijn
((Woonwelzijnzorgzones, Sociaal-cultureel werk)), Wonen ((Bouwvergunningen, Volkshuisvesting, Stedelijke Vernieuwing, Stadsuitbreiding, Ruimtelijke ontwikkeling)) en Verkeer (overname van wethouder Voordijk tot uiterlijk 1-1-2015 ) ((Verkeersbeleid, Parkeerbeleid en Vervoersbeleid)).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Collin Stolwijk (D66) 934 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2013 - heden Dhr. Collin Stolwijk, Hoofdafdeling, gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch)

Dhr. Maurice ten Tije

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2016 (1 jaar, 12 maanden in dienst)