Overheid in Gelderland

Gemeente Ede (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Peter de Pater

Functie: WethouderPolitiek: GemeenteBelangen
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter de Pater (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Sport, Recreatie en toerisme, Verkeer en vervoer, Ruimtelijke ordening, Spoorzone en Facilitaire zaken.

Dhr. Lex Hoefsloot

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Lex Hoefsloot heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, Milieu, klimaat (coördinerend wethouder klimaat), BOR, Wonen, Vastgoed, Wmo/Awbz, Discriminatie, emancipatie, integratie (inclusief vluchtelingen / statushouders), Inclusie, Communicatie, Publiekszaken en Burgerparticipatie.

Dhr. Leon Meijer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Infrastructuur, Jongeren / Jeugdzorg, Luchthavenzaken, Onderwijs, OnderzoekToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg en jeugd, Onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie, Sociale infrastructuur, Publieke gezondheidszorg / veilig thuis / VGGM, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, KennisAs Ede-Wageningen, Food, WFC, Regiobestuur Regio FoodValley, Financiën en Luchtvaart.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg
(Vz) stuurgroep regionale samenwerking jeugdzorg (transitiearrangement, inkoop, structuur, financieel- en sturingsmodel), Preventie en opvoedondersteuning, CJG, (gesloten) jeugdzorg, Jeugdbescherming, jeugdreclassering, Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, Crisiszorg, Aansluiting aan onderwijs in samenwerking met portefeuillehouder onderwijs, Risicojongeren, Bureau Jeugdzorg), Sociale infrastructuur (Samenhang in de toegang en regie rondom cliënten:
Eén huishouden – één plan – één regisseur, samenspel sociale teams,
CJG, ZAT’s, aansluiting WPI, huisartsen, beschikbaarheid (jeugd)expert, eisen, Jeugdwet, Ontwikkeling sociale teams, Ontwikkeling sociaal interventieteam in samenwerking met portefeuillehouder veiligheid, Sociale kaart, Cliëntondersteuning, Verbinding met Wijkwerk in samenwerking met portefeuillehouder wijkwerk), Food (Strategische Visie Food, Hoofdstad van de Smaak), Beheer openbare ruimte (BOR) (Begraafplaatsen en crematorium, Reiniging openbare ruimte, Openbaar groen, Reclame in de openbare ruimte (o.a. abri’s), Rioolaanleg en –beheer, Speelterreinen, Openbare verlichting, Landmeten en Vastgoedinformatie, Onderhoud wegen, Groenvoorzieningen), Verkeer en Vervoer (Hoofdwegenstructuur, Verkeersplanologie, Wegen, Parkeerbeleid en –toezicht, Openbaar vervoer, Aanvullend vervoer (v.h. regiotaxi), Milieu (Geluidsonderzoek en –advisering, Bodemonderzoek en –bescherming, Algemeen energiebeleid, Afvalstoffenverwijdering en –verwerking), Waterbeleid en Duurzaamheid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Meijer (ChristenUnie) 3607 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Leon Meijer, Raadslid, Christenunie, gemeente Ede

Dhr. Piet van Elteren

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2018 (10 maanden in dienst)
Toelichting: Interim-gemeentesecretaris.

Mevr. Hester Veltman-Kamp

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: ICT, P&O, Toezicht en (integrale) handhaving, Cultuur, Economische Zaken, OnderzoekToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hesther Veltman-Kamp heeft in haar portefeuille: Participatiewet, werk en inkomen, Werkkracht, Arbeidsmarktregio FoodValley, Euregio, Coördinerend Wethouder sociaal domein, Cultuur, Personeel en Organisatie, Handhaving bestuursrechterlijk en
Digitalisering en privacy (inclusief onderzoek).

Dhr. René Verhulst

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
René Verhulst heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Citymarketing, evenementen, Public affairs waaronder Gelrestad, Burgerzaken, Juridische advisering en klachtenafhandeling, Kabinetszaken, Secretariaat / Griffiezaken en Verkenning Ede 2030 / actualisering Visie Ede 2015.

Bestuursperiode 2017-2018
René Verhulst heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken (waaronder Algemeen beleidsonderzoek, Juridische advisering en klachtenafhandeling, Kabinetszaken, Secretariaat- en Griffiezaken, Coördinerende en bevorderende rol bij strategische onderwerpen op het gebied van de Visie Ede 2025), Integrale veiligheid (waaronder:Toezichten Sociaal Interventie Team), Openbare orde, Brandweer, Rampenbestrijding, Horeca, Communicatie, City Marketing, Externe betrekkingen en Burgerzaken.

Mevr. Willemien Vreugdenhil

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) heeft in haar portefeuille: Economie, Levendig centrum, Programma buitengebied , Agrarische / veterinaire zaken / dierenwelzijn, Omgevingswet (coördinerend wethouder), Natuur en landschap, biodiversiteit, Grondzaken, Welzijn en wijkaanpak.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) heeft in haar portefeuille: Arbeidsmarkt en Participatiewet (Bestuurlijk trekker realisatie eisen arbeidsmarktregio FoodValley, onder andere werkgeversdienstverlening, Ontwikkeling regionaal Werkbedrijf, Samenwerking en bevorderen synergie tussen en met de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid), Projectenportefeuille arbeidsmarktregio), Werkgelegenheid en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, Economie (Bedrijven en bedrijfsterreinen, Beleid en bedrijfscontacten, Middenstand, markt en commerciële standplaatsen, Toerisme en recreatiebeleid, Winkelsluitingswet, Europese fondsen en Euregio), Regio FoodValley,
KennisAs Ede Wageningen, Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en dorpen (alle vergunningen en handhaving), Natuur en Landschap (Landschapsbeleid, Bos- en natuurbeheer, jacht en faunabeleid) en de Agrarische zaken (Veterinaire zaken, Dierenwelzijn).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Willemien Vreugdenhil benoemd tot VNG-commissielid Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willemien Vreugdenhil (CDA) 579 voorkeurstemmen.