Overheid in Gelderland

Gemeente Ede (Gelderland)

Pagina 1 van 7 (65 resultaten)

Mevr. Judith Wind

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: juli 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Judith Wind is communicatieadviseur en woordvoerder pers (PR) bij de gemeente Ede.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2007 tot 2010 is Judith Wind junior communicatieadviseur.

Mevr. Ellen Wijnsouw

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Aanverwant:2014Mevr. Ellen Wijnsouw, Raadslid, Gemeentebelangen, gemeente Ede

Dhr. Daan Weststrate

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Daan Westrate (ChristenUnie) 272 voorkeurstemmen.

Dhr. Johan Weijland

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Evenementen en marketing, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Johan Weijland (D66) heeft in zijn portefeuille: Grondzaken, Veluwse Poort (Enkaterrein, Kazerneterreinen, Spoorzone, Parklaan, Somaterrein, World Food Center (WFC), Maatschappelijk vastgoed (Coördinatie fysieke infrastructuur in de wijk ten behoeve van decentralisaties in samenwerking met portefeuillehouders WMO en wonen
Gemeentelijk vastgoed), Levendig centrum (Evenementen), Onderwijs (Achterstandsonderwijs, Aansluiting onderwijs aan Jeugdzorg in samenwerking met portefeuillehouder Jeugdzorg, Spreidingsbeleid, Peuterspeelzalen, Leerplicht, Leerlingenvervoer, Schoolgebouwen, Kinderopvang, Kenniscampus Zandlaan), Cultuur (Culturele aangelegenheden, Monumentenzorg, Archeologie, Oud-archief, Kunstbeoefening (beeldende kunst, podiumkunsten), Amateurkunst, Creativiteitswerk, Kunstzinnige vorming, Musea, Mediabeleid), Sport (
Zwembaden, Binnen- en buitenaccommodaties, Sportattributen en buurtsportwerk, Sportservice).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Johan Weijland is lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (VNG).

Dhr. Louis Weesie

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Louis Weesie was eerder raadslid (vice-fractievoorzitter) voor D66 in Amsterdam Zuidoost.

Mevr. Willemien Vreugdenhil

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) heeft in haar portefeuille: Arbeidsmarkt en Participatiewet (Bestuurlijk trekker realisatie eisen arbeidsmarktregio FoodValley, onder andere werkgeversdienstverlening, Ontwikkeling regionaal Werkbedrijf, Samenwerking en bevorderen synergie tussen en met de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid), Projectenportefeuille arbeidsmarktregio), Werkgelegenheid en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, Economie (Bedrijven en bedrijfsterreinen, Beleid en bedrijfscontacten, Middenstand, markt en commerciële standplaatsen, Toerisme en recreatiebeleid, Winkelsluitingswet, Europese fondsen en Euregio), Regio FoodValley,
KennisAs Ede Wageningen, Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en dorpen (alle vergunningen en handhaving), Natuur en Landschap (Landschapsbeleid, Bos- en natuurbeheer, jacht en faunabeleid) en de Agrarische zaken (Veterinaire zaken, Dierenwelzijn).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Willemien Vreugdenhil benoemd tot VNG-commissielid Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willemien Vreugdenhil (CDA) 579 voorkeurstemmen.

Dhr. Alexander Vos de Wael

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Vos de Wael (2017-)
Politiek leider Fractie Vos de Wael
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 23 januari 2017 is Alexander de Wael raadslid voor de VVD.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alexander Vos de Wael (VVD) 368 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2011 - heden Dhr. Alexander Vos de Wael, Statenlid, VVD, Provincie Gelderlandheden Dhr. Alexander Vos de Wael, Raadslid, VVD Ede, gemeente Ede

Dhr. Arie Vink

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arie Vink (CDA) 165 voorkeurstemmen.Aanverwant:2012Dhr. Arie Vink, Gemeentesecretaris, gemeente Westervoort2009 - heden Dhr. Arie Vink, Hoofdafdeling, Provincie Overijssel

Dhr. Arnold Versteeg

Functie: RaadslidPolitiek: Vice-fractievoorzitter SGP (2016-)
Oppositie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2003 (14 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Vice-fractievoorzitter SGP.
Vice-voorzitter van de gemeenteraad in Ede.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arnold Versteeg (SGP) 1496 voorkeurstemmen. Arnold Versteeg heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 702 voorkeurstemmen.

Dhr. René Verhulst

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2017 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Onderzoek, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Burgemeester René Verhulst heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken (waaronder Algemeen beleidsonderzoek, Juridische advisering en klachtenafhandeling, Kabinetszaken, Secretariaat- en Griffiezaken, Coördinerende en bevorderende rol bij strategische onderwerpen op het gebied van de Visie Ede 2025), Integrale veiligheid (waaronder:Toezichten Sociaal Interventie Team), Openbare orde, Brandweer, Rampenbestrijding, Horeca, Communicatie, City Marketing, Externe betrekkingen en Burgerzaken.