Overheid in Gelderland

Gemeente Ede (Gelderland)

Pagina 1 van 7 (65 resultaten)

Mevr. Judith Wind

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: juli 2010 (8 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Judith Wind is communicatieadviseur en woordvoerder pers (PR) bij de gemeente Ede.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2007 tot 2010 is Judith Wind junior communicatieadviseur.

Mevr. Ellen Wijnsouw

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Wijnsouw (2019-)
Politiek leider Fractie Wijnsouw
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 16 juni 2019 is Ellen Wijnsouw gemeenteraadslid voor 'Gemeentebelangen'.
Aanverwant:2014Mevr. Ellen Wijnsouw, Raadslid, Gemeentebelangen, gemeente Ede

Dhr. Daan Weststrate

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Daan Westrate (ChristenUnie) 272 voorkeurstemmen.

Mevr. Willemien Vreugdenhil

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) heeft in haar portefeuille: Economie, Levendig centrum, Programma buitengebied , Agrarische / veterinaire zaken / dierenwelzijn, Omgevingswet (coördinerend wethouder), Natuur en landschap, biodiversiteit, Grondzaken, Welzijn en wijkaanpak.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) heeft in haar portefeuille: Arbeidsmarkt en Participatiewet (Bestuurlijk trekker realisatie eisen arbeidsmarktregio FoodValley, onder andere werkgeversdienstverlening, Ontwikkeling regionaal Werkbedrijf, Samenwerking en bevorderen synergie tussen en met de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid), Projectenportefeuille arbeidsmarktregio), Werkgelegenheid en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, Economie (Bedrijven en bedrijfsterreinen, Beleid en bedrijfscontacten, Middenstand, markt en commerciële standplaatsen, Toerisme en recreatiebeleid, Winkelsluitingswet, Europese fondsen en Euregio), Regio FoodValley,
KennisAs Ede Wageningen, Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en dorpen (alle vergunningen en handhaving), Natuur en Landschap (Landschapsbeleid, Bos- en natuurbeheer, jacht en faunabeleid) en de Agrarische zaken (Veterinaire zaken, Dierenwelzijn).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Willemien Vreugdenhil benoemd tot VNG-commissielid Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willemien Vreugdenhil (CDA) 579 voorkeurstemmen.

Dhr. Arnold Versteeg

Functie: RaadslidPolitiek: Vice-fractievoorzitter SGP (2016-)
Oppositie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2003 (16 jaar, 0 dag in dienst)
Toelichting: Vice-fractievoorzitter SGP.
Vice-voorzitter van de gemeenteraad in Ede.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arnold Versteeg (SGP) 1496 voorkeurstemmen. Arnold Versteeg heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 702 voorkeurstemmen.

Dhr. René Verhulst

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
René Verhulst heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Citymarketing, evenementen, Public affairs waaronder Gelrestad, Burgerzaken, Juridische advisering en klachtenafhandeling, Kabinetszaken, Secretariaat / Griffiezaken en Verkenning Ede 2030 / actualisering Visie Ede 2015.

Bestuursperiode 2017-2018
René Verhulst heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken (waaronder Algemeen beleidsonderzoek, Juridische advisering en klachtenafhandeling, Kabinetszaken, Secretariaat- en Griffiezaken, Coördinerende en bevorderende rol bij strategische onderwerpen op het gebied van de Visie Ede 2025), Integrale veiligheid (waaronder:Toezichten Sociaal Interventie Team), Openbare orde, Brandweer, Rampenbestrijding, Horeca, Communicatie, City Marketing, Externe betrekkingen en Burgerzaken.

Mevr. Jet Verhoeff

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (13 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Vice-fractievoorzitter Gemeentebelangen.Werkzaamheden bij de Overheid:

 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter de Pater (Gemeente Belangen) 558 voorkeurstemmen. Jet Verhoeff heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 651 voorkeurstemmen.

1990 - 1992
Raadslid Dorpsbelangen en Toerisme, gemeente Oostburg.


Mevr. Hester Veltman-Kamp

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: ICT, P&O, Toezicht en (integrale) handhaving, Cultuur, Economische Zaken, OnderzoekToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hesther Veltman-Kamp heeft in haar portefeuille: Participatiewet, werk en inkomen, Werkkracht, Arbeidsmarktregio FoodValley, Euregio, Coördinerend Wethouder sociaal domein, Cultuur, Personeel en Organisatie, Handhaving bestuursrechterlijk en
Digitalisering en privacy (inclusief onderzoek).

Dhr. Machiel van Zutphen

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: juli 2016 (2 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Ruimtelijke projecten.

Dhr. Kees van Wolfswinkel

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Was hiervoor fractievolger SGP.