Overheid in Gelderland

Gemeente Ede (Gelderland)

Pagina 1 van 7 (65 resultaten)

Mevr. Hester Veltman

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Leon Meijer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Infrastructuur, Welzijn, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg (
(Vz) stuurgroep regionale samenwerking jeugdzorg (transitiearrangement, inkoop, structuur, financieel- en sturingsmodel), Preventie en opvoedondersteuning, CJG, (gesloten) jeugdzorg, Jeugdbescherming, jeugdreclassering, Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, Crisiszorg, Aansluiting aan onderwijs in samenwerking met portefeuillehouder onderwijs, Risicojongeren, Bureau Jeugdzorg), Sociale infrastructuur (Samenhang in de toegang en regie rondom cliënten:
Eén huishouden – één plan – één regisseur, samenspel sociale teams,
CJG, ZAT’s, aansluiting WPI, huisartsen, beschikbaarheid (jeugd)expert, eisen, Jeugdwet, Ontwikkeling sociale teams, Ontwikkeling sociaal interventieteam in samenwerking met portefeuillehouder veiligheid, Sociale kaart, Cliëntondersteuning, Verbinding met Wijkwerk in samenwerking met portefeuillehouder wijkwerk), Food (Strategische Visie Food, Hoofdstad van de Smaak), Beheer openbare ruimte (BOR) (Begraafplaatsen en crematorium, Reiniging openbare ruimte, Openbaar groen, Reclame in de openbare ruimte (o.a. abri’s), Rioolaanleg en –beheer, Speelterreinen, Openbare verlichting, Landmeten en Vastgoedinformatie, Onderhoud wegen, Groenvoorzieningen), Verkeer en Vervoer (Hoofdwegenstructuur, Verkeersplanologie, Wegen, Parkeerbeleid en –toezicht, Openbaar vervoer, Aanvullend vervoer (v.h. regiotaxi), Milieu (Geluidsonderzoek en –advisering, Bodemonderzoek en –bescherming, Algemeen energiebeleid, Afvalstoffenverwijdering en –verwerking), Waterbeleid en Duurzaamheid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Meijer (ChristenUnie) 3607 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Leon Meijer, Raadslid, Christenunie, gemeente Ede

Dhr. Lex Hoefsloot

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Peter de Pater

Functie: WethouderPolitiek: GemeenteBelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (1 maand in dienst)

Mevr. Willemien Vreugdenhil

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) heeft in haar portefeuille: Arbeidsmarkt en Participatiewet (Bestuurlijk trekker realisatie eisen arbeidsmarktregio FoodValley, onder andere werkgeversdienstverlening, Ontwikkeling regionaal Werkbedrijf, Samenwerking en bevorderen synergie tussen en met de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid), Projectenportefeuille arbeidsmarktregio), Werkgelegenheid en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, Economie (Bedrijven en bedrijfsterreinen, Beleid en bedrijfscontacten, Middenstand, markt en commerciële standplaatsen, Toerisme en recreatiebeleid, Winkelsluitingswet, Europese fondsen en Euregio), Regio FoodValley,
KennisAs Ede Wageningen, Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en dorpen (alle vergunningen en handhaving), Natuur en Landschap (Landschapsbeleid, Bos- en natuurbeheer, jacht en faunabeleid) en de Agrarische zaken (Veterinaire zaken, Dierenwelzijn).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Willemien Vreugdenhil benoemd tot VNG-commissielid Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willemien Vreugdenhil (CDA) 579 voorkeurstemmen.

Dhr. Pieter Gerard van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Vanaf 2006 is Pieter Gerard van den Berg actief bij GroenLinks/PE.

Dhr. Bart Omlo

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Jan Pieter van der Schans

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2015-)
Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Pieter van der Schans (CDA) 144 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan Willem Nuis

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Ruben van Druiten

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Burgerbelangen
Politiek leider Burgerbelangen
Lijsttrekker Burgerbelangen (2010, 2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Gemeenteraadslid Ruben van Druiten is fractievoorzitter van Burgerbelangen Ede in de gemeenteraad van Ede.Werkzaamheden bij de Overheid:


Ruben van Druiten is mede-initiatiefnemer van het oprichten van de landelijke partij Leefbaar Nederland (in augustus 2016).
          
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Ruben van Druiten lijsttrekker van Burgerbelangen Ede. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ruben van Druiten (Burgerbelangen Ede) 2015 voorkeurstemmen. Ruben van Druiten heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 1.109 voorkeurstemmen. Ruben van Druiten was in 2010 lijsttrekker.

In 2006 heeft Burgerbelangen 0 zetels in de gemeenteraad.