Overheid in Gelderland

Gemeente Ede (Gelderland)

Pagina 1 van 7 (65 resultaten)

Mevr. Hester Veltman-Kamp

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: ICT, P&O, Toezicht en (integrale) handhaving, Cultuur, Economische Zaken, OnderzoekToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hesther Veltman-Kamp heeft in haar portefeuille: Participatiewet, werk en inkomen, Werkkracht, Arbeidsmarktregio FoodValley, Euregio, Coördinerend Wethouder sociaal domein, Cultuur, Personeel en Organisatie, Handhaving bestuursrechterlijk en
Digitalisering en privacy (inclusief onderzoek).

Dhr. Leon Meijer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Infrastructuur, Jongeren / Jeugdzorg, Luchthavenzaken, Onderwijs, OnderzoekToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg en jeugd, Onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie, Sociale infrastructuur, Publieke gezondheidszorg / veilig thuis / VGGM, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, KennisAs Ede-Wageningen, Food, WFC, Regiobestuur Regio FoodValley, Financiën en Luchtvaart.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg
(Vz) stuurgroep regionale samenwerking jeugdzorg (transitiearrangement, inkoop, structuur, financieel- en sturingsmodel), Preventie en opvoedondersteuning, CJG, (gesloten) jeugdzorg, Jeugdbescherming, jeugdreclassering, Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, Crisiszorg, Aansluiting aan onderwijs in samenwerking met portefeuillehouder onderwijs, Risicojongeren, Bureau Jeugdzorg), Sociale infrastructuur (Samenhang in de toegang en regie rondom cliënten:
Eén huishouden – één plan – één regisseur, samenspel sociale teams,
CJG, ZAT’s, aansluiting WPI, huisartsen, beschikbaarheid (jeugd)expert, eisen, Jeugdwet, Ontwikkeling sociale teams, Ontwikkeling sociaal interventieteam in samenwerking met portefeuillehouder veiligheid, Sociale kaart, Cliëntondersteuning, Verbinding met Wijkwerk in samenwerking met portefeuillehouder wijkwerk), Food (Strategische Visie Food, Hoofdstad van de Smaak), Beheer openbare ruimte (BOR) (Begraafplaatsen en crematorium, Reiniging openbare ruimte, Openbaar groen, Reclame in de openbare ruimte (o.a. abri’s), Rioolaanleg en –beheer, Speelterreinen, Openbare verlichting, Landmeten en Vastgoedinformatie, Onderhoud wegen, Groenvoorzieningen), Verkeer en Vervoer (Hoofdwegenstructuur, Verkeersplanologie, Wegen, Parkeerbeleid en –toezicht, Openbaar vervoer, Aanvullend vervoer (v.h. regiotaxi), Milieu (Geluidsonderzoek en –advisering, Bodemonderzoek en –bescherming, Algemeen energiebeleid, Afvalstoffenverwijdering en –verwerking), Waterbeleid en Duurzaamheid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Meijer (ChristenUnie) 3607 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Leon Meijer, Raadslid, Christenunie, gemeente Ede

Dhr. Lex Hoefsloot

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Lex Hoefsloot heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, Milieu, klimaat (coördinerend wethouder klimaat), BOR, Wonen, Vastgoed, Wmo/Awbz, Discriminatie, emancipatie, integratie (inclusief vluchtelingen / statushouders), Inclusie, Communicatie, Publiekszaken en Burgerparticipatie.

Dhr. Peter de Pater

Functie: WethouderPolitiek: GemeenteBelangen
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter de Pater (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Sport, Recreatie en toerisme, Verkeer en vervoer, Ruimtelijke ordening, Spoorzone en Facilitaire zaken.

Mevr. Willemien Vreugdenhil

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) heeft in haar portefeuille: Economie, Levendig centrum, Programma buitengebied , Agrarische / veterinaire zaken / dierenwelzijn, Omgevingswet (coördinerend wethouder), Natuur en landschap, biodiversiteit, Grondzaken, Welzijn en wijkaanpak.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) heeft in haar portefeuille: Arbeidsmarkt en Participatiewet (Bestuurlijk trekker realisatie eisen arbeidsmarktregio FoodValley, onder andere werkgeversdienstverlening, Ontwikkeling regionaal Werkbedrijf, Samenwerking en bevorderen synergie tussen en met de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid), Projectenportefeuille arbeidsmarktregio), Werkgelegenheid en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, Economie (Bedrijven en bedrijfsterreinen, Beleid en bedrijfscontacten, Middenstand, markt en commerciële standplaatsen, Toerisme en recreatiebeleid, Winkelsluitingswet, Europese fondsen en Euregio), Regio FoodValley,
KennisAs Ede Wageningen, Ruimtelijke Ontwikkeling buitengebied en dorpen (alle vergunningen en handhaving), Natuur en Landschap (Landschapsbeleid, Bos- en natuurbeheer, jacht en faunabeleid) en de Agrarische zaken (Veterinaire zaken, Dierenwelzijn).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Willemien Vreugdenhil benoemd tot VNG-commissielid Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willemien Vreugdenhil (CDA) 579 voorkeurstemmen.

Dhr. Pieter Kool

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pieter Kool (SGP) 329 voorkeurstemmen.

Mevr. Rina Moorman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractie El Kaddouri/Moorman
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot april 2018 is Rina Moorman raadslid voor D66.

Dhr. Evert Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 7

Werkzaamheden bij de Overheid:
Tussen 26 november en 25 maart 2013 is Evert Jansen lid van de fractie Jansen / Kok / Pluimers. Tot 25 maart 2013 is Evert Jansen gemeenteraadslid namens de SGP in Ede.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Evert Jansen (SGP) 231 voorkeurstemmen. Evert Jansen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 181 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Evert Jansen, Raadslid, PvdA, gemeente Noordenveld

Dhr. Pieter Gerard van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2015 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Vanaf 2006 is Pieter Gerard van den Berg actief bij GroenLinks/PE.

Dhr. Jan Pieter van der Schans

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2015-)
Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Pieter van der Schans (CDA) 144 voorkeurstemmen.