Overheid in Gelderland

Gemeente Ede (Gelderland)

Pagina 3 van 7 (65 resultaten)

Mevr. Judith Klostermann

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Mark Koning

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Afdelingsmanager Werk & Participatie.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2016 is Mark Kuipers hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), gemeente Ede.

Aanverwant:1994 - 1995Dhr. Mark Koning, Cluster-/sectorhoofd, Provincie Utrecht1990 - 1993Dhr. Mark Koning, Beleidsmedewerker, gemeente Alphen aan den Rijn

Mevr. Sandra Kooij

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Pieter Kool

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pieter Kool (SGP) 329 voorkeurstemmen.

Dhr. Gert Jan Koster

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2011 (8 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gert Jan Koster (Gemeente Belangen) 445 voorkeurstemmen.

Dhr. Martin Kraaijenvanger

Functie: AccountmanagerIn dienst sinds: juni 2009 (10 jaar, 28 dagen in dienst)
Portefeuille: Economische ZakenToelichting: Accountmanager economische zaken.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2013 is Martin Kraaijenvanger manager van de afdeling Burgerzaken & Belastingen bij de gemeente Ede.

Dhr. Leon Meijer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Infrastructuur, Jongeren / Jeugdzorg, Luchthavenzaken, Onderwijs, OnderzoekToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg en jeugd, Onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie, Sociale infrastructuur, Publieke gezondheidszorg / veilig thuis / VGGM, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, KennisAs Ede-Wageningen, Food, WFC, Regiobestuur Regio FoodValley, Financiën en Luchtvaart.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg
(Vz) stuurgroep regionale samenwerking jeugdzorg (transitiearrangement, inkoop, structuur, financieel- en sturingsmodel), Preventie en opvoedondersteuning, CJG, (gesloten) jeugdzorg, Jeugdbescherming, jeugdreclassering, Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, Crisiszorg, Aansluiting aan onderwijs in samenwerking met portefeuillehouder onderwijs, Risicojongeren, Bureau Jeugdzorg), Sociale infrastructuur (Samenhang in de toegang en regie rondom cliënten:
Eén huishouden – één plan – één regisseur, samenspel sociale teams,
CJG, ZAT’s, aansluiting WPI, huisartsen, beschikbaarheid (jeugd)expert, eisen, Jeugdwet, Ontwikkeling sociale teams, Ontwikkeling sociaal interventieteam in samenwerking met portefeuillehouder veiligheid, Sociale kaart, Cliëntondersteuning, Verbinding met Wijkwerk in samenwerking met portefeuillehouder wijkwerk), Food (Strategische Visie Food, Hoofdstad van de Smaak), Beheer openbare ruimte (BOR) (Begraafplaatsen en crematorium, Reiniging openbare ruimte, Openbaar groen, Reclame in de openbare ruimte (o.a. abri’s), Rioolaanleg en –beheer, Speelterreinen, Openbare verlichting, Landmeten en Vastgoedinformatie, Onderhoud wegen, Groenvoorzieningen), Verkeer en Vervoer (Hoofdwegenstructuur, Verkeersplanologie, Wegen, Parkeerbeleid en –toezicht, Openbaar vervoer, Aanvullend vervoer (v.h. regiotaxi), Milieu (Geluidsonderzoek en –advisering, Bodemonderzoek en –bescherming, Algemeen energiebeleid, Afvalstoffenverwijdering en –verwerking), Waterbeleid en Duurzaamheid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Meijer (ChristenUnie) 3607 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Leon Meijer, Raadslid, Christenunie, gemeente Ede

Mevr. Rina Moorman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractie El Kaddouri/Moorman
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot april 2018 is Rina Moorman raadslid voor D66.

Dhr. Bas Mulder

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2011 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bas Mulder is projectmanager bij de gemeente Ede.

Dhr. Paul Nagetegaal

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Beleidsadviseur Openbare Ruimte.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2013 is Paul Nagtelaal hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte bij de gemeente Ede.