Overheid in Gelderland

Gemeente Ede (Gelderland)

Pagina 3 van 7 (65 resultaten)

Dhr. Mark Koning

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Afdelingsmanager Werk & Participatie.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2016 is Mark Kuipers hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), gemeente Ede.

Aanverwant:1994 - 1995Dhr. Mark Koning, Cluster-/sectorhoofd, Provincie Utrecht1990 - 1993Dhr. Mark Koning, Beleidsmedewerker, gemeente Alphen aan den Rijn

Dhr. Pieter Kool

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pieter Kool (SGP) 329 voorkeurstemmen.

Dhr. Gert Jan Koster

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gert Jan Koster (Gemeente Belangen) 445 voorkeurstemmen.

Dhr. Martin Kraaijenvanger

Functie: AccountmanagerIn dienst sinds: juni 2009 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische ZakenToelichting: Accountmanager economische zaken.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2013 is Martin Kraaijenvanger manager van de afdeling Burgerzaken & Belastingen bij de gemeente Ede.

Mevr. Gerrie Ligtelijn-Bruins

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Ede
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2011 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerrie Ligtelijn - Bruins (Gemeentebelangen) heeft in haar portefeuille: WMO/Awbz, Werk en Participatie, Inkomen, Gezondheidszorg, Coördinatie drie decentralisaties sociaal domein en Permar.

Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Gerrie Ligtelijn - Bruins (Gemeentebelangen) heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Gezondheidszorg, Wet Sociale Werkvoorziening, Wet Werk en Bijstanden verantwoordelijk voor de Wet Investering Jongeren (WIJ) in de gemeente Ede.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot november 2015 is Gerrie Ligtelijn bestuursvoorzitter van Permar.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrie Ligtelijn-Bruins (Gemeente Belangen) 673 voorkeurstemmen. 

2012
Gerrie Ligtelijn-Bruins is voorzitter van het AB/DB van het sociale werkvoorzieningsbedrijf Permar.


Mevr. Ria Maliepaard-Janssen

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: februari 2017 (1 jaar, 21 dagen in dienst)

Dhr. Leon Meijer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Infrastructuur, Welzijn, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg (
(Vz) stuurgroep regionale samenwerking jeugdzorg (transitiearrangement, inkoop, structuur, financieel- en sturingsmodel), Preventie en opvoedondersteuning, CJG, (gesloten) jeugdzorg, Jeugdbescherming, jeugdreclassering, Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, Crisiszorg, Aansluiting aan onderwijs in samenwerking met portefeuillehouder onderwijs, Risicojongeren, Bureau Jeugdzorg), Sociale infrastructuur (Samenhang in de toegang en regie rondom cliënten:
Eén huishouden – één plan – één regisseur, samenspel sociale teams,
CJG, ZAT’s, aansluiting WPI, huisartsen, beschikbaarheid (jeugd)expert, eisen, Jeugdwet, Ontwikkeling sociale teams, Ontwikkeling sociaal interventieteam in samenwerking met portefeuillehouder veiligheid, Sociale kaart, Cliëntondersteuning, Verbinding met Wijkwerk in samenwerking met portefeuillehouder wijkwerk), Food (Strategische Visie Food, Hoofdstad van de Smaak), Beheer openbare ruimte (BOR) (Begraafplaatsen en crematorium, Reiniging openbare ruimte, Openbaar groen, Reclame in de openbare ruimte (o.a. abri’s), Rioolaanleg en –beheer, Speelterreinen, Openbare verlichting, Landmeten en Vastgoedinformatie, Onderhoud wegen, Groenvoorzieningen), Verkeer en Vervoer (Hoofdwegenstructuur, Verkeersplanologie, Wegen, Parkeerbeleid en –toezicht, Openbaar vervoer, Aanvullend vervoer (v.h. regiotaxi), Milieu (Geluidsonderzoek en –advisering, Bodemonderzoek en –bescherming, Algemeen energiebeleid, Afvalstoffenverwijdering en –verwerking), Waterbeleid en Duurzaamheid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Meijer (ChristenUnie) 3607 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Leon Meijer, Raadslid, Christenunie, gemeente Ede

Dhr. Bas Mulder

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2011 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bas Mulder is projectmanager bij de gemeente Ede.

Dhr. Paul Nagetegaal

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Beleidsadviseur Openbare Ruimte.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2013 is Paul Nagtelaal hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte bij de gemeente Ede.

Dhr. Stephan Neijenhuis

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker D66 (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Stephan Neijenhuis (D66) 499 voorkeurstemmen.