Overheid in Gelderland

Gemeente Elburg (Gelderland)

Statistieken gemeente Elburg

Oppervlakte: 6.595 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 23.087
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 23.087
Bewonersaantal mei 2018: 23.067
Aantal inwoners januari 2017: 23.026
Aantal inwoners maart 2016: 22.948
Aantal inwoners december 2015: 22.930
Aantal inwoners maart 2015: 22.904
Aantal inwoners mei 2014: 22.772
januari 2014: 22.658
november 2013: 22.639
augustus 2013: 22.637
mei 2013: 22.584
2012: 22.332
Aantal inwoners jan 2010: 22.176
Aantal inwoners jan 2009: 22.112
Bevolking jan 2008: 22.231
Inwonersaantal 2007: 22.216
Inwonersaantal 2006: 22.086
Inwonersaantal 2005: 22.032
Inwonersaantal 2004: 21.753

Contact gemeente Elburg

Zuiderzeestraatweg Oost 19, 8081 LA ELBURG (Postbus 70, 8080 AB ELBURG)
Tel 0525-688688
E-mail: gemeente@elburg.nl
Website: www.elburg.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Ranking langstzittende raadsleden
Algemeen Belang, Dhr. Beert van Loo: 17 jaarSGP, Dhr. Jan Krooneman: 16 jaarChristenunie, Dhr. Han Dickhof: 9 jaarCDA, Dhr. Cees Dijkhuizen: 6 jaarElburg Beleid, Dhr. Peter van Andel: 5 jaarLiberaal Elburgs Verbond (LEV), Dhr. Rick van Velthuysen: 4 jaarPvdA, Dhr. Wim Bijl: 9 maanden VVD, Dhr. Udo Koerselman: 2 maanden

Pagina 1 van 3 (27 resultaten)

Dhr. Wim Bijl

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2019-)
Politiek leider PvdA
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2019 (9 maanden in dienst)

Dhr. Dries Bos

Functie: RaadslidPolitiek: Elburg Beleid
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2019 (8 maanden in dienst)

Mevr. Agaath de Weerd-Deetman

Functie: RaadslidPolitiek: Algemeen Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Han Dickhof

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Christenunie (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Han Dickhof (ChristenUnie) 281 voorkeurstemmen.

Dhr. Cees Dijkhuizen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2013 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Cees Dijkhuizen (CDA) 122 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan Karreman

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Arjan Klein

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arjan Klein heeft in zijn portefeuille: Toerisme en recreatie: Vrije tijdseconomie, evenementenbeleid, Hanze, Kunst en Cultuur: Musea, monumentenzorg, cultuurhistorie, Leefbaarheid en voorzieningenniveau: Dorps- en gemeenschapshuizen, accommodatiebeleid, duurzaamheid, coördinatie Vesting, Detailhandelstructuurvisie, Volkshuisvesting en Bestuurlijke vertegenwoordiging: Lid AB Gastvrij Randmeren.

Mevr. Anita Kloosterman-Barneveld

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Udo Koerselman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2019-)
Politiek leider VVD
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: november 2019 (2 maanden in dienst)

Dhr. Willem Krooneman

Functie: WethouderPolitiek: Christenunie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Subsidies, Toezicht en (integrale) handhaving, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Willem Krooneman (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Uitkeringen, minimabeleid, maatschappelijk werk, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, WMO, gezondheidszorg, domeinen participatie en AWBZ van de decentralisaties, handhaving (bijzondere wetten), Jeugd: Jeugdbeleid en jeugdzorg, Sport en welzijn: Sport en subsidies aan verenigingen, Onderwijs (inclusief huisvesting): Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, passend onderwijs, volwasseneneducatie en kinderopvang, leerplicht, leerlingenvervoer, Bestuurlijke vertegenwoordiging: Opdrachtgever Inclusief Groep, Lid bestuurdersoverleg NEO, Coördinerend portefeuillehouder transities, Voorzitter bestuurlijk overleg WZO (Welzijn Zorg en Onderwijs) regio SNV, Lid Algemeen Bestuur GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Willem Krooneman (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (Uitkeringen, minimabeleid, maatschappelijk werk, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, WMO, gezondheidszorg, domeinen participatie en AWBZ van de decentralisatie), Jeugd (Jeugdbeleid en Jeugdzorg), Sport en welzijn (Sport en subsidies aan verenigingen), Onderwijs (Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, passend onderwijs, volwasseneneducatie en kinderopvang), Regio (Lid DB van de RNV ) en Overig (
Coördinerend portefuillehouder transities).

Bestuursperiode 2014-2016 jan.
Wethouder Willem Krooneman (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ((Uitkeringen, minimabeleid, maatschappelijk werk, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, WMO, gezondheidszorg, domeinen participatie en AWBZ van de decentralisatie)), Sport en welzijn ((bibliotheekwerk, sport, dorps- en gemeenschapshuizen, muziekschool, subsidies aan verenigingen)), Wijkgericht werken ((wijkcomités)), Regio ((Lid DB van de RNV en coördinerend portefeuillehouder transities)).

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Willem Krooneman (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: participatie, ouderenbeleid, WMO, gezondheidszorg, educatie en verantwoordelijk voor het sportbeleid in de gemeente Elburg.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willem Krooneman (ChristenUnie) 540 voorkeurstemmen.
 
1997 - 2010
Willem Krooneman is gemeenteraadslid namens ChristenUnie Elburg, gemeente Elburg.