Overheid in Gelderland

Gemeente Ermelo (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. André Baars

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2011 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
André Baars (CDA) heeft in zijn portefeuille: Beleidscoördinatie, Algemene en bestuurlijke zaken, Politie, Brandweer, openbare orde en veiligheid, Wettelijke taken van Toezicht en handhaving (Handhavingsoverleg), Bestuur Stichting Collectieve beveiliging Ermelo, Communicatie en vertegenwoordiging (Media beleid), Nutsbedrijven, Asielbeleid
AB lid VNOG en Bestuur RNV (in liquidatiefase).

Coalitieperiode 2014-2018
André Baars (CDA) heeft in zijn portefeuille: beleidscoördinatie, algemene en bestuurlijke zaken, Politie, brandweer, openbare orde en veiligheid (inclusief algemeen bestuur VNOG), Communicatie & vertegenwoordiging, mediabeleid, Nutsbedrijven, Toezicht en handhaving (m.b.t. alle portefeuilles), algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord Veluwe, Bestuur Stichting Collectieve Beveiliging Ermelo, Bedrijfsvoering (personeel en organisatie, ICT, Algemeen bestuur Meerinzicht), Programma organisatieontwikkeling (inclusief de publieksbalie) en het Asielbeleid. Baars is de voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B & W in de gemeente Ermelo.

André Baars is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Ermelo.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf 16 juni 2017 wordt André Baars tijdelijk als burgemeester vervangen.

Voorheen was burgemeester Baars wethouder in de gemeente Bronckhorst.

Aanverwant:2005 - 2011Dhr. André Baars, Wethouder, CDA Bronckhorst, gemeente Bronckhorst

Dhr. Hans de Haan

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans de Haan heeft in zijn portefeuille: Monumentenbeleid, Strategische Alliantie Veluwe Noord, Participatiewet (maatschappelijke participatie), Toerisme en Recreatie, Vitale Vakantieparken, Coöperatie gastvrije randmeren, Gezondheidszorg), Bestuur GGD, Sociaal Cultureel werk, Maatschappelijke doelgroepen, WMO, programma Sociaal, Projectwethouder wijkgericht werken, Mantelzorg, Vrijwilligerswerk, Jeugdzorg, Kunst en Cultuur, Streekarchivariaat, organisatieontwikkeling en dienstverlening en Diaconaal Platform (samen met wethouder Leo van der Velden).

Dhr. Laurens Klappe

Functie: WethouderPolitiek: Progressief Ermelo
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sport, Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Laurens Klappe (Progressief Ermelo) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Grondzaken (beleid), Volkshuisvesting, Programma Centrum, Landschap en Omgevingsgroen, Omgevingswet, Gezondheid in relatie tot Omgevingswet), Sport, Burger en Overheidsparticipatie & Centrummanagement.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Laurens Klappe (Progressief Ermelo) heeft in zijn portefeuille: Gezondheidszorg (GGD), EOZ, Sociaal cultureel werk, Maatschappelijke doelgroepen, Wmo, programma sociaal, Projectwethouder wijkgericht werken, Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Ontwikkelingssamenwerking, Jeugd en Onderwijs, Kunst en cultuur, Sport, Programma Accommodatiebeleid (project Cultuurhuis) en Plv. lid (2e) AB RNV.

Laurens Klappe is de tweede locoburgemeester van Ermelo.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Laurens Klappe (Progressief Ermelo) heeft in zijn portefeuille: gezondheidszorg, burgerparticipatie, sociale zorg, kunst en cultuur en verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid in de gemeente Ermelo.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Laurens Klappe (Progressief Ermelo) 177 voorkeurstemmen.

1996 - 2000 
Laurens Klappe is gemeenteraadslid Progressief Ermelo, gemeente Ermelo.


Dhr. Leo van der Velden

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Leo van der Velden heeft in zijn portefeuille: Economie, Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid, Participatiewet (werk en inkomen), AvA InclusiefGroep, Inkoopbeleid, Openbare ruimte, Duurzaamheid en Milieu, Water, Algemeen bestuur Omgevingsdienst Veluwe en Diaconaal Platform (samen met wethouder Hans de Haan).

Dhr. Wouter Vogelsang

Functie: WethouderPolitiek: BurgerBelangen Ermelo
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, ICT, Bedrijfsvoering, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Wouter Vogelsang heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Accommodatiebeleid (inclusief maatschappelijk vastgoed), Financiën, belastingen, Verkeer en Vervoer (inclusief GVVP), Grondzaken (exploitatie), Bedrijfsvoering (Personeel en organisatie, ICT, bestuur Meerinzicht), Vergunningverlening WABO en Bestuur SDV (in liquidatiefase).

Dhr. Aldrik Weststrate

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2010 (9 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Aldrik Weststrate is algemeen directeur en gemeentesecretaris, gemeente Ermelo.
Aldrik Weststrate is lid van de stafeenheid Strategie & Control.
Aanverwant:2001 - 2009Dhr. Aldrik Weststrate, Gemeentesecretaris, gemeente Korendijk