Overheid in Gelderland

Gemeente Ermelo (Gelderland)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Mevr. Esther Heutink-Wenderich

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Recreatie / ToerismeToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Esther Heutink-Wenderich (CDA) heeft in haar portefeuille: Programma economie (economische zaken), Arbeidsmarktbeleid, Participatiewet, Inkoopbeleid, Dagelijks bestuur Sociale Dienst Veluwerand, Project vitale recreatieparken, Toerisme en recreatie, coöperatie gastvrije randmeren en het Dagelijks bestuur Regio Noord Veluwe.

Esther Heutink is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Ermelo.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Esther Heutink-Wenderich (CDA) 251 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan van Eijsden

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan van Eijsden (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën, belastingen, bezuinigingen, Openbare werken, Programma verkeer en vervoer, Waterbeleid, Duurzaamheid en milieu (afvalstoffenbeleid), Projectwethouder Strand Horst, Grondzaken, grondbeleid en grondexploitatie, AB lid RNV en plv DB lid RNV.

Jan van Eijsden is de derde locoburgemeester bij de gemeente Ermelo.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In november 2017 geeft Jan van Eijsden aan dat hij als wethouder stopt bij de volgende verkiezingen (2018).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan van Eijsden (ChristenUnie) 67 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Jan van Eijsden, Raadslid, Christenunie, gemeente Ermelo

Dhr. Jan van den Bosch

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2007 (11 jaar, 22 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan van den Bosch (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting (inclusief projecten wonen, zorg en welzijn), Monumentenbeleid, Programma centrum (integraal), Vergunningverlening, WABO (bouwen, wonen en milieu), Strategische Alliantie Veluwe Noord, Dienstverlening & deregulering, Regiocontract, Landschapbeleidsplan en Plv. lid (1e) AB RNV.

Jan van den Bosch is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Ermelo.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jan van den Bosch (CDA) heeft in zijn portefeuille: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, monumenten en verantwoordelijk voor de vergunningen van de gemeente Ermelo.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In maart 2018 geeft Jan van den Bosch aan dat hij als wethouder stopt op 19 april 2018. Daarna gaat hij aan de slag bij de Antea Group.

Wethouder Van den Bosch is bestuurslid van het samenwerkingsorgaan 'regio Noord-Veluwe'. Jan van den Bosch heeft in de portefeuille: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan van den Bosch (CDA) 1702 voorkeurstemmen. In 2014 geeft Jan van den Bosch aan dat de raadsperiode 2014-2018 de laatste periode is als wethouder.
Aanverwant:2011 - 2014Dhr. Jan van den Bosch, Raadslid, Vernieuwingsgroep, gemeente Schinnen

Dhr. Laurens Klappe

Functie: WethouderPolitiek: Progressief Ermelo
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Laurens Klappe (Progressief Ermelo) heeft in zijn portefeuille: Gezondheidszorg (GGD), EOZ, Sociaal cultureel werk, Maatschappelijke doelgroepen, Wmo, programma sociaal, Projectwethouder wijkgericht werken, Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Ontwikkelingssamenwerking, Jeugd en Onderwijs, Kunst en cultuur, Sport, Programma Accommodatiebeleid (project Cultuurhuis) en Plv. lid (2e) AB RNV.

Laurens Klappe is de tweede locoburgemeester van Ermelo.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Laurens Klappe (Progressief Ermelo) heeft in zijn portefeuille: gezondheidszorg, burgerparticipatie, sociale zorg, kunst en cultuur en verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid in de gemeente Ermelo.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Laurens Klappe (Progressief Ermelo) 177 voorkeurstemmen.

1996 - 2000 
Laurens Klappe is gemeenteraadslid Progressief Ermelo, gemeente Ermelo.


Dhr. Johan van Rhenen

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2003 (15 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / AfvalWerkzaamheden bij de Overheid:
Van 2003 tot 2012 is Johan van Rhenen afdelingshoofd Realisatie en Beheer in de gemeente Ermelo.

Mevr. Monique van den Broek-van Rijswijk

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2017-)
Politiek leider VVD
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2016 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Karel de Greef

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 21 dagen in dienst)
Toelichting: Vanaf 5 juli 2017 wordt Karel de Greef tijdelijk als raadslid vervangen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Karel de Greef (CDA) 264 voorkeurstemmen.

Dhr. Ruud van Eijle

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Christenunie (2010-2017)
Lijsttrekker Christenunie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 21 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Van 2010 tot 2017 is raadslid Ruud van Eijle fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Ermelo.

Vanaf mei 2015 wordt Ruud van Eijle tijdelijk vervangen (i.v.m. revalidatie).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Ruud van Eijle lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Ermelo. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ruud van Eijle (ChristenUnie) 1047 voorkeurstemmen.

2002 - 2005
Ruud van Eijle is wethouder ChristenUnie Ermelo, gemeente Ermelo.


Dhr. Alex Kleijnen

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Ermelo
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 12 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) 176 voorkeurstemmen.

Mevr. Bea van 't Hul

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Ermelo
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: In oktober 2017 geeft Bea van 't Hul aan dat ze als raadslid stopt bij de volgende verkiezingen (2018).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bea van 't Hul (Progressief Ermelo) 231 voorkeurstemmen.