Overheid in Gelderland

Gemeente Geldermalsen (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Miranda de Vries

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: december 2011 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Miranda de Vries (PvdA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Bedrijfsvoering en bestuurlijke vernieuwing, Communicatie en de Regionale samenwerking.

Bestuursperiode 2011-2014
Burgemeester Miranda de Vries heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene en juridische zaken, Personeel & Organisatie en Bedrijfsvoering, Burgerparticipatie & Communicatie, Regionale samenwerking, Burgerzaken, 'Bezwaar & beroep eigen portefeuille' en vanuit gemeente Geldermalsen lid van het AB Regio Rivierenland.

Burgemeester Miranda de Vries is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Geldermalsen. Het bestuurssecretariaat is bereikbaar op het telefoonnummer: (0345) 586606.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf juli 2017 is Miranda de Vries bestuurslid bij de Raad voor het Openbaar Bestuur.
  
Miranda de Vries is lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (VNG).

Miranda de Vries is genomineerd voor Beste Bestuurder kleine gemeente (<35.000 inwoners) 2015 (Binnenlands Bestuur). In 2014 is Miranda de Vries genomineerd voor beste bestuurder van een kleine gemeente (<30.000 inwoners / Binnenlands Bestuur).

Voorheen was Miranda de Vries wethouder in gemeente Zwijndrecht.

Aanverwant:2006 - 2011Mevr. Miranda de Vries, Wethouder, PvdA, gemeente Zwijndrecht

Dhr. Jan Steurijs

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2012 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:

 
Jan Steurijs is algemeen directeur / gemeentesecretaris, gemeente Geldermalsen.

2010 - 2012
Jan Steurijs is waarnemend gemeentesecretaris, gemeente Geldermalsen. 


Dhr. Ton van Maanen

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ton van Maanen (SGP) heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken en Werkgelegenheid (transitie RIW), Economische zaken, Ruimtelijk beheer inclusief verkeer en vervoer, Handhaving en toezicht, Toezicht grondexploitatie en Burgerparticipatie dorpsplannen (dorpswethouder Meteren, Buurmalsen, Tricht en Rumpt).

Ton van Maanen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Geldermalsen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ton van Maanen (SGP) 37 voorkeurstemmen. Hij staat op nummer 14 van de verkiezingslijst.
Aanverwant:2002 - 2012Dhr. Ton van Maanen, Raadslid, SGP Geldermalsen, gemeente Geldermalsen

Dhr. Ronald van Meygaarden

Functie: WethouderPolitiek: Dorpsbelangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische Zaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare werken, Mobiliteit, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ronald van Meygaarden (Dorpsbelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening, Financiën, Recreatie en toerisme, Duurzaamheid (milieu) en Burgerparticipatie dorpsplannen (dorpswethouder Geldermalsen, Beesd, Rhenoy).

Ronald van Meygaarden is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Geldermalsen.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Ronald van Meygaarden (Dorpsbelangen) heeft in zijn portefeuille: Openbare Werken, Beheer openbare ruimte, Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting & woonwagenzaken, Handhaving, Sociale zaken, Arbeidsmarkt & Wet werken naar vermogen en verantwoordelijk voor de Leefbaarheid kernen, inclusief dorpsplannen en dorpshuizen, in de gemeente Geldermalsen. Ronald van Meygaarden is de eerste locoburgemeester van Geldermalsen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ronald van Meygaarden (Dorpsbelangen) 342 voorkeurstemmen. Ronald van Meygaarden heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 189 voorkeurstemmen.

Dhr. Niko Wiendels

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2012 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Onderwijs, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Niko Wiendels heeft in zijn portefeuille: Jeugd en WMO, coördinatie transities sociaal domein), Welzijn en volksgezondheid, Onderwijs, Sport, kunst en cultuur, Volkshuisvesting en Burgerparticipatie dorpsplannen (dorpswethouder Acquoy, Gellicum, Deil, Enspijk).

Niko Wiendels is de derde locoburgemeester bij de gemeente Geldermalsen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Niko Wiendels heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Natuur & landschap, Milieubeleid, Economische zaken, Recreatie & toerisme, accomodatiebeleid  (inclusief MultiFunctioneel Centrum Geldermalsen) en verantwoordelijk voor het Monumentenbeleid in de gemeente Geldermalsen.
Aanverwant:2012Dhr. Niko Wiendels, Raadslid, CDA Zevenaar, gemeente Zevenaar