Overheid in Gelderland

Gemeente Berg en Dal (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Sylvia Fleuren

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Sylvia Fleuren (CDA) heeft in haar portefeuille: Financiën, Belastingen, Toerisme en recreatie, Verkeer, vervoer, mobiliteit, Openbare Werken en Nutsbedrijven.

Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Sylvia Fleuren (CDA) heeft in haar portefeuille: Financiën, Belastingen, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Economische zaken/Werkgelegenheid/Werkbedrijf/werkklanten, Toerisme en recreatie.

Dhr. Mark Slinkman

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Mark Slinkman heeft in zijn portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Samenwerkingsagenda ((sub)regionaal), Internationale samenwerking, Strategische visie, Beleidscoördinatie, Bedrijfsvoering/P&O, Dienstverlening, Politie, openbare orde, Brandweer, veiligheid en rampenbestrijding, “Burgervader-rol” bij crisissituaties, Asielbeleid, Integrale veiligheid, Voorlichting, representatie, communicatie en (lokale) media en Coördinatie toezicht en handhaving (m.b.t. alle portefeuilles).

Bestuursperiode 2015-2018
Mark Slinkman heeft in zijn portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Herindeling en harmonisatie, Samenwerkingsagenda ((sub)regionaal), Internationale samenwerking, Strategische visie, Regiegemeente, Beleidscoördinatie, Bedrijfsvoering/P&O, Informatievoorziening en automatisering, Dienstverlening,
Politie, openbare orde, Brandweer, veiligheid en rampenbestrijding, “Burgervader-rol” bij crisissituaties, Coördinatie toezicht en handhaving (m.b.t. alle portefeuilles), Asielbeleid, Integrale veiligheid, Communicatie en (lokale) media, Representatie en Voorlichting.

Mark Slinkman is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Groesbeek. Mark Slinkman is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Groesbeek. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Mark Slinkman wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel. 

Mevr. Irma van de Scheur

Functie: WethouderPolitiek: GVP
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 29 dagen in dienst)
Portefeuille: Welzijn, Economische Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Irma van de Scheur heeft in zijn portefeuille: Lokale toegangspoort, Welzijn en volksgezondheid, Wmo en jeugd, Werk en inkomen, Economische zaken en werkgelegenheid.

Dhr. Edwin van der Velde

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: april 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Nelson Verheul

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 29 dagen in dienst)
Portefeuille: ICT, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Nelson Verheul heeft in zijn portefeuille: Coördinatie thema duurzaamheid, Milieu, energie, klimaat en afval, Wonen, Ruimtelijke Ordening en ontwikkeling, Coördinator Omgevingswet, Grondzaken, Vergunningverlening en handhaving, ICT, Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Mevr. Annelies Visser

Functie: WethouderPolitiek: Polderbreed
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 29 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sport, Subsidies, Cultuur, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Annelies Visser heeft in haar portefeuille: Natuur en landschap, Monumenten, erfgoed en archeologie, Integraal waterbeheer, Coördinatie thema leefbaarheid, Kunst, cultuur en musea, Bibliotheek, Onderwijs & sport, Accommodaties en subsidies.