Overheid in Gelderland

Gemeente Berg en Dal (Gelderland)

Pagina 1 van 4 (37 resultaten)

Dhr. Marcel van den Berg

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: januari 2000 (19 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Wonen

Dhr. Mark Slinkman

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Mark Slinkman heeft in zijn portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Samenwerkingsagenda ((sub)regionaal), Internationale samenwerking, Strategische visie, Beleidscoördinatie, Bedrijfsvoering/P&O, Dienstverlening, Politie, openbare orde, Brandweer, veiligheid en rampenbestrijding, “Burgervader-rol” bij crisissituaties, Asielbeleid, Integrale veiligheid, Voorlichting, representatie, communicatie en (lokale) media en Coördinatie toezicht en handhaving (m.b.t. alle portefeuilles).

Bestuursperiode 2015-2018
Mark Slinkman heeft in zijn portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Herindeling en harmonisatie, Samenwerkingsagenda ((sub)regionaal), Internationale samenwerking, Strategische visie, Regiegemeente, Beleidscoördinatie, Bedrijfsvoering/P&O, Informatievoorziening en automatisering, Dienstverlening,
Politie, openbare orde, Brandweer, veiligheid en rampenbestrijding, “Burgervader-rol” bij crisissituaties, Coördinatie toezicht en handhaving (m.b.t. alle portefeuilles), Asielbeleid, Integrale veiligheid, Communicatie en (lokale) media, Representatie en Voorlichting.

Mark Slinkman is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Groesbeek. Mark Slinkman is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Groesbeek. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Mark Slinkman wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel. 

Dhr. Edwin van der Velde

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: april 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Jan van Workum

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Raadsgriffier gemeenteraad Groesbeek.

Mevr. Natascha Béguin

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2011 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale ZakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Sociale Zaken, gemeente Groesbeek.

2007 - 2011
Afdelingshoofd Welzijn, Werk & Inkomen, gemeente Groesbeek

Dhr. Kees de Ruwe

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2012 (7 jaar, 23 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Kees de Ruwe is projectleider bij de gemeente Groesbeek.

Mevr. Willeke Bodewes

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Ruimte & Welzijn, gemeente Groesbeek.

2008 - 2011
Afdelingshoofd VROM, gemeente Groesbeek.

Dhr. Koen Lucas

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Vergunningen, Toezicht & Handhaving / Milieu & Bouwen (VTH), gemeente Groesbeek.

Mevr. Irma Pijpers

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Bestuurs- en Management Ondersteuning (BMO), gemeente Groesbeek.

Dhr. Ruud Heemskerk

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: juli 2013 (5 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ruud Heemskerk is projectadviseur bij de herindelingsverkiezingen (gemeente Groesbeek).
Aanverwant:2008 - 2009Dhr. Ruud Heemskerk, Cluster-/sectorhoofd, gemeente Binnenmaas2003 - 2006Dhr. Ruud Heemskerk, Projectmanager/-leider, gemeente Leiden1977 - 2000Dhr. Ruud Heemskerk, Beleidsmedewerker, gemeente Den Haag ( 's-Gravenhage)