Overheid in Gelderland

Gemeente Lingewaard (Gelderland)

Pagina 1 van 5 (42 resultaten)

Dhr. Aart Slob

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Aart Slob heeft in zijn portefeuille: Werk en inkomen, participatiewet, Zorg, WMO, Jeugdhulp, Welzijn (relatie SWL), Volksgezondheid, Duurzaamheid en Statushouders/inburgering.

Mevr. Helga Witjes

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Economische Zaken, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Helga Witjes (VVD) heeft in haar portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting, Financiën, Economische zaken, Grondexploitatie, acquisitie, bedrijventerreinen, Onderwijs, kinderopvang, leerplicht, Ruimte voor inwonersinitiatieven, leefbaarheid kleine kernen en (vernieuwing) dienstverlening.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Helga Witjes (VVD) heeft in haar portefeuille: Onderwijs en volwasseneneducatie, Passend onderwijs, jeugd en jongeren, Kinderopvang en peuterspeelzalen, Jeugdzorg (transformatie), Facilitaire Zaken, Financiën, Gemeentelijke dienstverlening, ICT, informatievoorziening, Leefbaarheid kleine kernen, Toekomstvisie gemeente en kernen, Fort Pannerden en Lid bestuur gemeenschappelijke regeling onderwijszaken.
Aanverwant:2014Mevr. Helga Witjes, 0, Lobbyisten Den Haag2010 - 2014Mevr. Helga Witjes, Raadslid, VVD, gemeente Lingewaard

Dhr. Theo Janssen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Lingewaard.NU
Lijsttrekker Lingewaard.NU (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Recreatie / Toerisme, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Sport, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Theo Janssen (Lingewaard.NU) heeft in zijn portefeuille: Recreatie en toerisme, Cultuur, Sport, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Vastgoed en accommodatiebeleid, Milieu en afval, Wijk- en dorpsplatforms en Internationale samenwerking.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Theo Janssen (Lingewaard.NU) heeft in zijn portefeuille: Evenementenbeleid, Sport, recreatie en toerisme, Cultureel erfgoed en monumenten, Accommodatiebeleid en vastgoedbeheer (gemeentelijke gebouwen), Burgerparticipatie, wijkplatforms, Kunst, cultuur, bibliotheek, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (ODRA), Inkoop en aanbesteding, Lid euregioraad Rijn Waal, Lid bestuur MRA en Lid bestuur recreatieschap.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft lijsttrekker Theo Janssen 1030 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2012Dhr. Theo Janssen, Wethouder, Lingewaard.NU, gemeente Lingewaard

Dhr. Johan Sluiter

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Lokaal Belang Lingewaard
Lijsttrekker Lokaal Belang Lingewaard (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Johan Sluiter (Lokaal Belang - LBL) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Verkeer en vervoer, Openbare ruimte, Natuur & landschap en Glastuinbouw.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Johan Sluiter (Lokaal Belang) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Natuur- en landschapsontwikkeling, Werk en inkomen, Sociale zaken, inburgering, arbeidsmarkt, WMO, transities AWBZ en participatiewet, Ouderen en minderheden, Volksgezondheid, Internationale contacten, Bestuurslid veiligheidsregio/gezondheid, Lid stadsregioraad Arnhem-Nijmegen en Bestuurslid werkvoorzieningsschap Presikhaaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Johan Sluiter (Lokaal Belang Lingewaard) 1097 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Johan Sluiter, Raadslid, Lokaal Belang Lingewaard (LBL), gemeente Lingewaard

Dhr. Patrick Hegeman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter B06 (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Vicefractievoorzitter.Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patrick Hegeman (B06-L2000) 114 voorkeurstemmen.

Mevr. Carla Claassen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP (2014-)
Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft lijsttrekker Carla Claassen 1785 voorkeurstemmen.

Mevr. Boukje Raes

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Boukje Raes (CDA) 195 voorkeurstemmen.

Mevr. Douce Endlich

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Luc de Pauw

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Luc de Pauw (VVD) 175 voorkeurstemmen.Aanverwant:2008 - heden Dhr. Luc de Pauw, Hoofdafdeling, gemeente Baarle- Nassau

Dhr. Berry Wilkens

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (10 maanden in dienst)