Overheid in Gelderland

Gemeente Montferland (Gelderland)

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Wim Sinderdinck

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Belang Montferland
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2018 (7 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Wim Sinderdinck heeft in zijn portefeuille: WMO beleid, WMO uitvoering, Jeugdzorg beleid, Jeugdzorg uitvoering, Regionale samenwerking sociaal domein, Volksgezondheid en Welzijn (instellingen zoals bibliotheek, Welcom etc.).

Wim Sinderdinck is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Oscar van Leeuwen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2018 (7 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Oscar van Leeuwen heeft in zijn portefeuille: Openbare Werken (mobiliteit, infra, riool, groen, water),
Personeel en organisatie (incl. facilitaire zaken), Informatie en automatisering, Dienstverlening, Communicatie en voorlichting, Duurzaamheid (energie en klimaat) en het Project masterplan Didam.

Oscar van Leeuwen is de 5e locoburgemeester.

Dhr. Walter Gerritsen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Walter Gerritsen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling,
Logistiek, Samenwerking bedrijventerreinen West-Achterhoek, Volkshuisvesting,
Vergunningverlening (waaronder Milieu), Monumenten (erfgoedbeleid), Omgevingswet,
Project Bloemenbuurt Didam en Grondzaken.

Walter Gerritsen is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Walter Gerritsen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting beleid, Volkshuisvesting vergunningverlening, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu, Handhaving VROM en Grondzaken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Walter Gerritsen (CDA) 198 voorkeurstemmen.

Mevr. Ruth Mijnen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2018 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ruth Mijnen heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke vernieuwing incl. WKW, Kunst en cultuur, Jongeren, Sport, Project voetbalaccommodaties, Project zwembad de Hoevert, Voorzieningenbeleid kernen, Onderwijs, Onderwijshuisvesting en Project brede school ís-Heerenberg.

Ruth Mijnen is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Martin Som

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Martin Som heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen (beleid), Werk en Inkomen (uitvoering), Economische zaken, Recreatie en toerisme, Financiën, Belastingen en Gemeentelijk vastgoed (gebouwen).

Martin Som is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Els Rutting-Baars

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Erik Wassing

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Groot Montferland
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Jurge Menting

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst gegaan: maart 2014Uit dienst sinds: maart 2018 (4 jaar, 3 dagen in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jurge Menting (CDA) 204 voorkeurstemmen.

Dhr. Henk Groote

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Lijst Groot Montferland
Politiek leider Lijst Groot Montferland
Lijsttrekker Lijst Groot Montferland (2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2001 (17 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk Groote (Lijst Groote Montferland) 384 voorkeurstemmen.
 
Tot maart 2014 is Henk Groote lid van de LBM-fractie.
      
Henk Groote is de mede-oprichter van de Lokaal Belang Montferland (LBM). In totaal was Henk Groote acht jaar voorzitter / secretaris van deze politieke partij.

Lokaal Belang Montferland (LBM) onstond na een fusie van de politieke partijen Progressief Berg, Uw Belang en Berg Samen Sterk. 


Mevr. Ingrid Wolsing

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)