Overheid in Gelderland

Gemeente Montferland (Gelderland)

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Wim Sinderdinck

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Belang Montferland
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2018 (3 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Wim Sinderdinck heeft in zijn portefeuille: WMO beleid, WMO uitvoering, Jeugdzorg beleid, Jeugdzorg uitvoering, Regionale samenwerking sociaal domein, Volksgezondheid en Welzijn (instellingen zoals bibliotheek, Welcom etc.).

Wim Sinderdinck is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Oscar van Leeuwen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2018 (3 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Oscar van Leeuwen heeft in zijn portefeuille: Openbare Werken (mobiliteit, infra, riool, groen, water),
Personeel en organisatie (incl. facilitaire zaken), Informatie en automatisering, Dienstverlening, Communicatie en voorlichting, Duurzaamheid (energie en klimaat) en het Project masterplan Didam.

Oscar van Leeuwen is de 5e locoburgemeester.

Dhr. Walter Gerritsen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Walter Gerritsen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling,
Logistiek, Samenwerking bedrijventerreinen West-Achterhoek, Volkshuisvesting,
Vergunningverlening (waaronder Milieu), Monumenten (erfgoedbeleid), Omgevingswet,
Project Bloemenbuurt Didam en Grondzaken.

Walter Gerritsen is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Walter Gerritsen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting beleid, Volkshuisvesting vergunningverlening, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu, Handhaving VROM en Grondzaken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Walter Gerritsen (CDA) 198 voorkeurstemmen.

Mevr. Ruth Mijnen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2018 (3 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ruth Mijnen heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke vernieuwing incl. WKW, Kunst en cultuur, Jongeren, Sport, Project voetbalaccommodaties, Project zwembad de Hoevert, Voorzieningenbeleid kernen, Onderwijs, Onderwijshuisvesting en Project brede school ’s-Heerenberg.

Ruth Mijnen is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Martin Som

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (3 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Martin Som heeft in zijn portefeuille: Werk en Inkomen (beleid), Werk en Inkomen (uitvoering), Economische zaken, Recreatie en toerisme, Financiën, Belastingen en Gemeentelijk vastgoed (gebouwen).

Martin Som is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Karlijn Looman

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (4 maanden in dienst)

Dhr. Mark Heebing

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2018 (3 maanden in dienst)

Dhr. Maik Steenkamp

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (4 maanden in dienst)

Dhr. Frank Tiemessen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 1998 (20 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frank Tiemessen (CDA) 233 voorkeurstemmen.
   
Van 1998 tot 2005 was Frank Tiemessen raadslid in de voormalige gemeente Didam.

Dhr. Sjaak Böhmer

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal Belang Montferland
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (4 maanden in dienst)