Overheid in Gelderland

Gemeente Neder-Betuwe (Gelderland)

Pagina 1 van 3 (30 resultaten)

Dhr. Jan Woldberg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2017-)
Politiek leider PvdA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Dik Waasdorp

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Nees van Wolfswinkel

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Ruimtelijke ordening , Vergunningen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Van Wolfswinkel heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, WABO-vergunningen, Grondzaken/grondexploitaties en Gebouwenbeheer.

Nees van Wolfswinkel is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Stefan van Someren

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Stefan van Someren heeft in zijn portefeuille: Economie, Mobiliteit/verkeer en vervoer, Milieu/duurzaamheid/klimaat, Beheer en onderhoud openbare ruimte, Begraafplaatsen, Afvalinzameling en Handhaving.

Stefan van Someren is de 4e locoburgemeester.

Dhr. J.M.M. van Neerbos

Functie: Griffie
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier gemeenteraad Neder-Betuwe.

Dhr. Gert van Leeuwen

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: oktober 2008 (10 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gert van Leeuwen (SGP) 68 voorkeurstemmen.

Mevr. Anne-Karin van Kuijk

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: november 2012 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Anne-Karin van Kuijk is bestuurssecretaresse van het college van B&W Neder-Betuwe. Van 2008 tot 2012 is Anne-Karin van Kuijk is secretaresse Ruimtelijke Ordening (afdeling Ruimte).

Dhr. Kees van Hattum

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Politiek leider ChristenUnie (2014-)
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees van Hattum (ChristenUnie) 465 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter van Essen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Herma van Dijkhuizen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Bibliotheek, Sport, Subsidies, Cultuur, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Herma van Dijkhuizen heeft in haar portefeuille: Recreatie en toerisme, Sport, Wmo, Volksgezondheid, Accommodatiebeleid, Kunst en cultuur, Speelruimtebeleid, Welzijnsbeleid (inclusief bibliotheekwerk en subsidiebeleid) en Participatiebeleid.

Herma van Dijkhuizen is de derde locoburgemeester.