Overheid in Gelderland

Gemeente Neder-Betuwe (Gelderland)

Pagina 1 van 3 (29 resultaten)

Dhr. Peter van Essen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Rob Benschop

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sociale Zaken, Sport, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Rob Benschop (VVD) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke vernieuwing*, accommodatiebeleid, werk, inkomen, participatiebeleid, armoedebeleid, volksgezondheid, zorg (incl. jeugdzorg, mantelzorg, zorg voor ouderen en gehandicapten), welzijn, sport, sociaal-economische gezondheidsverschillen, Kernpunten, wijkgericht werken, leefbaarheid kleine dorpen Echteld en IJzendoorn, speelruimtebeleid, kunst / cultuur, subsidiebeleid. Rob Benschop is projectwethouder van de projecten: Transities in het sociaal domein en woon-zorgprojecten.

Dhr. Stefan van Someren

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Stefan van Someren (VVD) 454 voorkeurstemmen.

Dhr. Ernst Arends

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: juni 2016 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Dik Waasdorp

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 6 dagen in dienst)

Dhr. Jan Eerbeek

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Eerbeek (SGP) 72 voorkeurstemmen.

Dhr. Nees van Wolfswinkel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2014-)
Lijsttrekker SGP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Nees van Wolfswinkel lijsttrekker van de SGP in de gemeente Neder-Betuwe. Nees van Wolfswinkel heeft 2839 voorkeurstemmen.

Nees van Wolfswinkel is vice-voorzitter van de gemeenteraad in Neder-Betuwe.

Van 1982 tot 1996 was Nees van Wolfswinkel raadslid in de voormalige gemeente Kesteren.

Dhr. Hans Keuken

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Hans Keuken

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2008 (9 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Hans Keuken (SGP) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Economie, Volkshuisvesting en Water(veiligheid) en Onderwijs. Overig: grondzaken en -exploitaties, bouwzaken, vergunningverlening (Wabo), monumenten, archeologie, welstand en erfgoed.

Hans Keuken is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Neder-Betuwe.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Hans Keuken (SGP) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken (algemeen), agribusiness, logistieke hotspot, ruimtelijke ordening, grondzaken en -exploitaties, bouwzaken, volkshuisvesting, vergunningverlening (Wabo), monumenten, archeologie, welstand, erfgoed, buitendijkse waterveiligheid, dijkversterking, Casterhoven en ontwikkelingsruimte agrarische ondernemers.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Hans Keuken (SGP) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Bouwzaken, Vergunningverlening als bedoeld in Wabo, Monumenten, Archeologie, Water (in het kader van veiligheid), Grondzaken en verantwoordelijk voor de exploitaties in de gemeente Neder-Betuwe.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Keuken (SGP) 416 voorkeurstemmen.
   
Wethouder Hans Keuken is sinds 2010 bestuurslid van de Wethoudersvereniging (penningmeester). Vanaf 2013 is Hans Keuken voorzitter van de kascommissie.

2006 - 2008
Hans Keuken is gemeenteraadslid SGP, gemeente Neder-Betuwe.


Dhr. Willem Keuken

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willem Keuken (SGP) 59 voorkeurstemmen.