Overheid in Gelderland

Gemeente Neerijnen (Gelderland)

Pagina 1 van 3 (24 resultaten)

Dhr. Jaap Andriesse

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Cultuur, Onderwijs, Welzijn, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jaap Andriesse (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Sport, Bibliotheken, Kunst / Cultuur, Gemeentelijk subsidiebeleid, Onderwijs, onderwijshuisvesting, peuterspeelzaal werk en kinderopvang, Regio: AB BSR, AB RAR, OOGO-overleg, Raadscommissies Welzijn en Bestuur.

Jaap Andriesse is de derde locoburgemeester bij de gemeente Neerijnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jaap Andriesse (PvdA) 261 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2010 - 2011Dhr. Jaap Andriesse, Wethouder, PvdA Neerijnen, gemeente Neerijnen

Dhr. Arjon Boot

Functie: GriffieIn dienst sinds: februari 2014 (4 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Hennie Challik

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Raadslid Hennie Challik is fractievoorzitter PvdA Neerijnen, gemeente Neerijnen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hennie Chalik (PvdA) 59 voorkeurstemmen. 


Dhr. Harry de Vries

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2015 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Harry de Vries heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke organisatie, Personeel & Organisatie, Handhaving & Toezicht, Communicatie & PR, Burgerparticipatie, Burgerzaken en Raadscommissie Bestuur.

De waarnemend burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in Neerijnen.

Mevr. Conny Grandia-van der Linden

Functie: GriffieIn dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Adriaan Hakkert

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Adriaan Hakkert (CDA) 255 voorkeurstemmen.

Dhr. Teus Kool

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014 - 2018
Wethouder Teus Kool (SGP) heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie (archeologie en monumenten), Beheer Openbare Ruimte, Natuur / Landschap, Gemeentelijke gebouwen en Grondzaken (restgrond), Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Water en Milieu, Regio: Programmaraad Ruimte en Raadscommissie Ruimte.

Teus Kool is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Neerijnen.

Bestuursperiode 2012 - 2014
Wethouder Kool (SGP) heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare Ruimte, Natuur & Landschap, Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Water & Milieu en verantwoordelijk voor de 'programmaraad Aantrekkelijk en Bereikbaar' in de gemeente Neerijnen. Wethouder Teus Kool is de 2e loco-burgemeester van de gemeente Neerijnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Teus Kool SGP-lijsttrekker. Teus Kool heeft 724 voorkeurstemmen.

Tot oktober 2012 was wethouder Teus Kool fractievoorzitter van de SGP-fractie Neerijnen.

Aanverwant:2012Dhr. Teus Kool, Db-lid, SGP / ChristenUnie Waterschap Rivierenland, Waterschap Rivierenlandheden Dhr. Teus Kool, Db-lid, SGP / ChristenUnie, Waterschap Rivierenland

Dhr. Koos Krook

Functie: WethouderPolitiek: Christen Democraten Neerijnen - CDN
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2014 - 2018
Wethouder Koos Krook (Christen Democraten Neerijnen) heeft de volgende onderwerpen in de portefeuille: Grondexploitatie, Sociale zaken, Volksgezondheid, Zorg, Welzijn en WMO inclusief de Sociale Transities, Dorpshuizen, leefbaarheid kleine kernen, Jeugd, Dienstverlening, Regio: Programmaraad sociaal domein, AB Lander en Raadscommissie Welzijn.

Koos Krook is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Neerijnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2012 - 2014
Wethouder Koos Krook (CDN) heeft de volgende onderwerpen in de portefeuille: Financiën en interne bedrijfsvoering, Grondexploitatie, Sociale zaken, Volksgezondheid, Zorg, Welzijn en WMO, Kunst & Cultuur, Sport, Dorpshuizen, Cultuureducatie, Centrum voor jeugd en Gezin, Leefbaarheid (kleine kernen) en verantwoordelijk voor de 'programmaraad Participerend en Zelfredzaam, DB Lander' vanuit de gemeente Neerijnen.

Wethouder Koos Krook is de 3e loco-burgemeester van de gemeente Neerijnen.
Aanverwant:2006 - 2010Dhr. Koos Krook, Wethouder, CDA, gemeente Drimmelen2010 - 2012Dhr. Koos Krook, Raadslid, CDA Drimmelen, gemeente Drimmelen

Dhr. Wouter Kurpershoek

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Voor Neerijnen (2014-2015)
Lijsttrekker Voor Neerijnen (2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wouter Kurpershoek (Voor Neerijnen) 768 voorkeurstemmen.

Dhr. Ton Miltenburg

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2016 is Ton Miltenburger burgercommissielid.