Overheid in Gelderland

Gemeente Neerijnen (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Jaap Andriesse

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Cultuur, Onderwijs, Welzijn, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jaap Andriesse (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Sport, Bibliotheken, Kunst / Cultuur, Gemeentelijk subsidiebeleid, Onderwijs, onderwijshuisvesting, peuterspeelzaal werk en kinderopvang, Regio: AB BSR, AB RAR, OOGO-overleg, Raadscommissies Welzijn en Bestuur.

Jaap Andriesse is de derde locoburgemeester bij de gemeente Neerijnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jaap Andriesse (PvdA) 261 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2010 - 2011Dhr. Jaap Andriesse, Wethouder, PvdA Neerijnen, gemeente Neerijnen

Dhr. Harry de Vries

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2015 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Harry de Vries heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke organisatie, Personeel & Organisatie, Handhaving & Toezicht, Communicatie & PR, Burgerparticipatie, Burgerzaken en Raadscommissie Bestuur.

De waarnemend burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in Neerijnen.

Dhr. Teus Kool

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014 - 2018
Wethouder Teus Kool (SGP) heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie (archeologie en monumenten), Beheer Openbare Ruimte, Natuur / Landschap, Gemeentelijke gebouwen en Grondzaken (restgrond), Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Water en Milieu, Regio: Programmaraad Ruimte en Raadscommissie Ruimte.

Teus Kool is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Neerijnen.

Bestuursperiode 2012 - 2014
Wethouder Kool (SGP) heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare Ruimte, Natuur & Landschap, Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Water & Milieu en verantwoordelijk voor de 'programmaraad Aantrekkelijk en Bereikbaar' in de gemeente Neerijnen. Wethouder Teus Kool is de 2e loco-burgemeester van de gemeente Neerijnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Teus Kool SGP-lijsttrekker. Teus Kool heeft 724 voorkeurstemmen.

Tot oktober 2012 was wethouder Teus Kool fractievoorzitter van de SGP-fractie Neerijnen.

Aanverwant:2012Dhr. Teus Kool, Db-lid, SGP / ChristenUnie Waterschap Rivierenland, Waterschap Rivierenlandheden Dhr. Teus Kool, Db-lid, SGP / ChristenUnie, Waterschap Rivierenland

Dhr. Koos Krook

Functie: WethouderPolitiek: Christen Democraten Neerijnen - CDN
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2014 - 2018
Wethouder Koos Krook (Christen Democraten Neerijnen) heeft de volgende onderwerpen in de portefeuille: Grondexploitatie, Sociale zaken, Volksgezondheid, Zorg, Welzijn en WMO inclusief de Sociale Transities, Dorpshuizen, leefbaarheid kleine kernen, Jeugd, Dienstverlening, Regio: Programmaraad sociaal domein, AB Lander en Raadscommissie Welzijn.

Koos Krook is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Neerijnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2012 - 2014
Wethouder Koos Krook (CDN) heeft de volgende onderwerpen in de portefeuille: Financiën en interne bedrijfsvoering, Grondexploitatie, Sociale zaken, Volksgezondheid, Zorg, Welzijn en WMO, Kunst & Cultuur, Sport, Dorpshuizen, Cultuureducatie, Centrum voor jeugd en Gezin, Leefbaarheid (kleine kernen) en verantwoordelijk voor de 'programmaraad Participerend en Zelfredzaam, DB Lander' vanuit de gemeente Neerijnen.

Wethouder Koos Krook is de 3e loco-burgemeester van de gemeente Neerijnen.
Aanverwant:2006 - 2010Dhr. Koos Krook, Wethouder, CDA, gemeente Drimmelen2010 - 2012Dhr. Koos Krook, Raadslid, CDA Drimmelen, gemeente Drimmelen

Dhr. Rian Verwoert

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Recreatie / ToerismeToelichting: Coalitieperiode 2014 - 2018
Wethouder Rian Verwoert (VVD) heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Economische en Agrarische zaken, Intergemeentelijke zaken en samenwerking gemeenten, Recreatie / Toerisme, Regio: Algemeen Bestuur, Programmaraad Economie, AB Recreatieschap, Raadscommissie Bestuur en Overleg met LTO en OVN.

Rian Verwoert is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Neerijnen.

Bestuursperiode 2012 - 2014
Wethouder Rian Verwoert (VVD) heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: Economische & Agrarische zaken,Intergemeentelijke zaken, externe bedrijfsvoeringen en samenwerking gemeenten, Onderwijs en onderwijshuisvesting, ICT/Automatisering, Recreatie en Toerisme, Jeugd en Bibliotheek, Kinderopvang, peuterspeelzalen en speelplekken, Bestuurlijke coördinatie ontwikkeling Kulturhus Ophemert en Haaften en verantwoordelijk voor 'programmaraad Welvarend, AB Recreatieschap Rivierenland' vanuit de gemeente Neerijnen. Wethouder Rian Verwoert is de 1e locoburgemeester van de gemeente Neerijnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rian Verwoert (VVD) 86 voorkeurstemmen. Rian Verwoert is lijstduwer.

Aanverwant:2011 - 2012Dhr. Rian Verwoert, Wethouder, VVD Neerijnen, gemeente Neerijnen

Mevr. Jeanine Vonk-van Meteren

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: april 2017 (9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jeanine Vonk-van Meteren is vanaf 2003 werkzaam bij de gemeente. Tot april 2017 is Jeanine Vonk-van Meteren manager Dienstverlening en Beleid.