Overheid in Gelderland

Gemeente Neerijnen (Gelderland)

Pagina 1 van 3 (24 resultaten)

Mevr. Conny Grandia-van der Linden

Functie: GriffieIn dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Koen Steenbergen

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2009 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Raadsgriffier gemeenteraad Neerijnen.

Dhr. Arjon Boot

Functie: GriffieIn dienst sinds: februari 2014 (4 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Jeanine Vonk-van Meteren

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: april 2017 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jeanine Vonk-van Meteren is vanaf 2003 werkzaam bij de gemeente. Tot april 2017 is Jeanine Vonk-van Meteren manager Dienstverlening en Beleid.

Dhr. Harry de Vries

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2015 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Harry de Vries heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke organisatie, Personeel & Organisatie, Handhaving & Toezicht, Communicatie & PR, Burgerparticipatie, Burgerzaken en Raadscommissie Bestuur.

De waarnemend burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in Neerijnen.

Dhr. Ton Miltenburg

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2016 is Ton Miltenburger burgercommissielid.

Dhr. Adriaan Hakkert

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Adriaan Hakkert (CDA) 255 voorkeurstemmen.

Dhr. Koos Krook

Functie: WethouderPolitiek: Christen Democraten Neerijnen - CDN
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2014 - 2018
Wethouder Koos Krook (Christen Democraten Neerijnen) heeft de volgende onderwerpen in de portefeuille: Grondexploitatie, Sociale zaken, Volksgezondheid, Zorg, Welzijn en WMO inclusief de Sociale Transities, Dorpshuizen, leefbaarheid kleine kernen, Jeugd, Dienstverlening, Regio: Programmaraad sociaal domein, AB Lander en Raadscommissie Welzijn.

Koos Krook is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Neerijnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2012 - 2014
Wethouder Koos Krook (CDN) heeft de volgende onderwerpen in de portefeuille: Financiën en interne bedrijfsvoering, Grondexploitatie, Sociale zaken, Volksgezondheid, Zorg, Welzijn en WMO, Kunst & Cultuur, Sport, Dorpshuizen, Cultuureducatie, Centrum voor jeugd en Gezin, Leefbaarheid (kleine kernen) en verantwoordelijk voor de 'programmaraad Participerend en Zelfredzaam, DB Lander' vanuit de gemeente Neerijnen.

Wethouder Koos Krook is de 3e loco-burgemeester van de gemeente Neerijnen.
Aanverwant:2006 - 2010Dhr. Koos Krook, Wethouder, CDA, gemeente Drimmelen2010 - 2012Dhr. Koos Krook, Raadslid, CDA Drimmelen, gemeente Drimmelen

Dhr. Jos Veeken

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Neerijnen - GBN
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jos Veeken (Gemeentebelangen Neerijnen) 23 voorkeurstemmen.

Dhr. Cor Nijhoff

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Neerijnen - GBN
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Cor Nijhoff (Gemeentebelangen Neerijnen) 65 voorkeurstemmen.