Overheid in Gelderland

Provincie Gelderland (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (8 resultaten)

Dhr. John Berends

Functie: Commissaris van de koning (cdk)In dienst sinds: februari 2019 (3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking

Mevr. Conny Bieze-Van Eck

Functie: GedeputeerdePolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: april 2011 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Conny Bieze-van Eck (VVD) heeft in haar portefeuille: Mobiliteit, (aanleg en beheer van wegen, Openbaar Vervoer en Fietsbeleid) Logistiek en Goederenvervoer en omgevingsvergunning en handhaving in de provincie Gelderland.

Conny Bieze is de 3e loco-CdK.

Coalitieperiode 2011-2015
Gedeputeerde Conny Bieze - Van Eck heeft in haar portefeuille: Economie, Mobiliteit en verantwoordelijk voor de Milieuvergunning en -handhaving in de provincie Gelderland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Conny Bieze-van Eck (VVD) heeft 12.405 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 heeft Conny Bieze-van Eck 115.721 voorkeurstemmen (positie op de VVD-verkiezingslijst: 1).

De woordvoerder van Conny Bieze-Van Eck is Petra Borsboom.

2003 - 2011
Conny Bieze-Van Eck was Statenlid van de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland.

Dhr. Peter Drenth

Functie: GedeputeerdePolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
Aantal stemmen: 6.124 in 2019In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Bestuursperiode 2018-2019
Peter Drenth heeft in zijn portefeuille: Vitaal platteland (Natuur, Landbouw),
Herinneringstoerisme, Energietransitie, Breedband en Bestuur Interprovinciaal Overleg.

Dhr. Pieter Hilhorst

Functie: ProvinciesecretarisIn dienst sinds: juli 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Jan Markink

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2015)
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: maart 2011 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Sport, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Jan Markink (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuur, Financiën, Economie (Sport), Toezicht gemeentefinanciën / Interbestuurlijk toezicht / Toezicht handhaving, Aandeelhouderschappen, Personeel en Organisatie / provinciale huisvesting, Communicatie en Verbonden partijen.

Jan Markink is de 1e loco-CdK.

Coalitieperiode 2011-2015
Gedeputeerde Jan Markink (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemeen Bestuur, Financiën, Personeel & Organisatie en verantwoordelijk voor het Sportbeleid in de provincie Gelderland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Markink (VVD) heeft 75.089 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.
   
Jan Markink was eerder lid van de Provinciale Staten van de provincie Gelderland (fractievoorzitter van de VVD).
Aanverwant:2010 - 2011Dhr. Jan Markink, Wethouder, VVD Berkelland, gemeente Berkelland

Mevr. Josan Meijers

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: november 2012 (6 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Josan Meijers (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimte (Ruimtelijke ordeningsbeleid, Omgevingsvisie, Omgevingsagenda Bedrijventerreinen), Water, waaronder het Deltaprogramma, Wonen, Gebiedsontwikkeling, Cultuur en Cultuurhistorie.

Josan Meijers is de 4e loco-CdK.

Bestuursperiode 2012-2015
Gedeputeerde Josan Meijers heeft in zijn portefeuille: Wonen, Ruimte, Water, Buitenlandse betrekkingen, Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)/procesrol, Bestuur Interprovinciaal Overleg en verantwoordelijk voor de Luchtvaart vanuit de provincie Gelderland.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot medio 2015 was Josan Meijers voorzitter van Interreg. Interreg zoekt de verbinding tussen bedrijven in de grensregiol.
  
Josan Meijers (PvdA) heeft 617 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Hij is lijstduwer bij de verkiezingen in 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 heeft Josan Meijers 14.339 voorkeurstemmen (positie op de PvdA-verkiezingslijst: 2).

2007 - nov2012
Josan Meijers is fractievoorzitter PvdA Gelderland in de provincie Gelderland.
Josan meijers is lid van Provinciale Staten (PS).


Dhr. Michiel Scheffer

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2015, 2019)
Coalitie, aantal zetels: 7
Aantal stemmen: 30.985 in 2019In dienst sinds: april 2015 (4 jaar, 24 dagen in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Michiel Scheffer (D66) heeft in zijn portefeuille: Economie (Economische coördinatie, Innovatie, bedrijventerreinen), Europa, Buitenlandse betrekkingen, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Michiel Scheffer is de 5e plaatsvervangend CdK.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Michiel Scheffer benoemd tot rapporteur van het Comité van de Regio´s.
  
Vanaf 2015 is Michiel Scheffer voorzitter van Interreg.

Michiel Scheffer (D66) heeft 53.819 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Mevr. Bea Schouten

Functie: GedeputeerdePolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
Aantal stemmen: 12.369 in 2019In dienst sinds: april 2015 (4 jaar, 24 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Bea Schouten (CDA) heeft in haar portefeuille: Gebiedsopgaven, Regiocontracten en Stedenbeleid, waaronder sleutelprojecten, Milieubeleid en Leefbaarheid (Zorg en Welzijn).

Bea Schouten is de 6e loco-CdK.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bea Schouten (CDA) heeft 8.008 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.