Overheid in Gelderland

Provincie Gelderland (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (8 resultaten)

Dhr. John Berends

Functie: Commissaris van de koning (cdk)In dienst sinds: februari 2019 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, BurgerzakenToelichting: Bestuursperiode 2019-2023
CdK John Berends heeft in zijn portefeuille: de Wettelijke rijkstaken (Burgemeesterszaken, Koninklijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Rijksorgaan) en de Provinciale taken (Voorzitter van Provinciale Staten, Voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten en Coördinatie lobby (Den Haag, Brussel, Nord Rhein Westfalen) en Bestuurlijke integriteit).

Dhr. Peter Drenth

Functie: GedeputeerdePolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
Aantal stemmen: 6.124 in 2019In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Bestuursperiode 2019-2023
Gedeputeerde Peter Drenth heeft in zijn portefeuille: landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving, aanpak vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsagenda Foodvalley, programma Gelderland Herdenkt, programma Agrifood 2030 en het project World Food Centre.

Bestuursperiode 2018-2019
Peter Drenth heeft in zijn portefeuille: Vitaal platteland (Natuur, Landbouw),
Herinneringstoerisme, Energietransitie, Breedband en Bestuur Interprovinciaal Overleg.

Dhr. Pieter Hilhorst

Functie: ProvinciesecretarisIn dienst sinds: juli 2015 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Peter Kerris

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Peter Kerris heeft in zijn portefeuille: Wonen, onderwijs en arbeidsmarkt, ruimtelijke ordering, klimaatadaptatie, bedrijventerreinen en het fonds nazorg stortplaatsen.

Dhr. Jan Markink

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2015)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2011 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, SportToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Jan Markink (VVD) heeft in zijn portefeuille: algemeen bestuur, financiën, toezicht gemeentefinanciën, grondzaken, sport, aandeelhouderschap, personeel en organisatie.

Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Jan Markink (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuur, Financiën, Economie (Sport), Toezicht gemeentefinanciën / Interbestuurlijk toezicht / Toezicht handhaving, Aandeelhouderschappen, Personeel en Organisatie / provinciale huisvesting, Communicatie en Verbonden partijen.

Jan Markink is de 1e loco-CdK.

Coalitieperiode 2011-2015
Gedeputeerde Jan Markink (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemeen Bestuur, Financiën, Personeel & Organisatie en verantwoordelijk voor het Sportbeleid in de provincie Gelderland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Markink (VVD) heeft 75.089 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.
   
Jan Markink was eerder lid van de Provinciale Staten van de provincie Gelderland (fractievoorzitter van de VVD).
Aanverwant:2010 - 2011Dhr. Jan Markink, Wethouder, VVD Berkelland, gemeente Berkelland

Dhr. Peter van 't Hoog

Functie: GedeputeerdePolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Peter van 't Hoog heeft in zijn portefeuille: leefbaarheid en inclusiviteit, water, recreatie & toerisme, ondermijning en weerbare overheid en samenleving, gebiedsontwikkeling, gebiedsagenda Achterhoek, gebiedsagenda Veluwe op 1, programma Vrijheid, programma vitale vakantieparken, projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard - lid AB.

Dhr. Jan van der Meer

Functie: GedeputeerdePolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Jan van der Meer heeft in zijn portefeuille: Klimaat en energie, milieu en gezondheid, openbaar vervoer, gebiedsagenda Cleantech Regio, rivierklimaatpark IJsselpoort, slimste weg, klimaatverbond, herstructurering tuinbouw vz. DB en omgevingsdienst Nijmegen vz. DB.

Mevr. Christianne van der Wal

Functie: GedeputeerdePolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: juni 2019 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Luchthavenzaken, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Gedeputeerde Christianne van der Wal heeft in haar portefeuille: economie en innovatie, mobiliteit (exclusief openbaar vervoer), luchtvaart, EU en buitenlandse betrekkingen, gebiedsagenda Gelderse Corridor en FruitDelta, project Rail Terminal Gelderland en project Beter Bereikbaar Wageningen.