Overheid in Gelderland

Provincie Gelderland (Gelderland)

Pagina 5 van 10 (94 resultaten)

Dhr. Jan Markink

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2015)
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: maart 2011 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Sport, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Jan Markink (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuur, Financiën, Economie (Sport), Toezicht gemeentefinanciën / Interbestuurlijk toezicht / Toezicht handhaving, Aandeelhouderschappen, Personeel en Organisatie / provinciale huisvesting, Communicatie en Verbonden partijen.

Jan Markink is de 1e loco-CdK.

Coalitieperiode 2011-2015
Gedeputeerde Jan Markink (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemeen Bestuur, Financiën, Personeel & Organisatie en verantwoordelijk voor het Sportbeleid in de provincie Gelderland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Markink (VVD) heeft 75.089 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.
   
Jan Markink was eerder lid van de Provinciale Staten van de provincie Gelderland (fractievoorzitter van de VVD).
Aanverwant:2010 - 2011Dhr. Jan Markink, Wethouder, VVD Berkelland, gemeente Berkelland

Mevr. Josan Meijers

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: november 2012 (6 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Josan Meijers (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimte (Ruimtelijke ordeningsbeleid, Omgevingsvisie, Omgevingsagenda Bedrijventerreinen), Water, waaronder het Deltaprogramma, Wonen, Gebiedsontwikkeling, Cultuur en Cultuurhistorie.

Josan Meijers is de 4e loco-CdK.

Bestuursperiode 2012-2015
Gedeputeerde Josan Meijers heeft in zijn portefeuille: Wonen, Ruimte, Water, Buitenlandse betrekkingen, Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)/procesrol, Bestuur Interprovinciaal Overleg en verantwoordelijk voor de Luchtvaart vanuit de provincie Gelderland.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot medio 2015 was Josan Meijers voorzitter van Interreg. Interreg zoekt de verbinding tussen bedrijven in de grensregiol.
  
Josan Meijers (PvdA) heeft 617 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Hij is lijstduwer bij de verkiezingen in 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 heeft Josan Meijers 14.339 voorkeurstemmen (positie op de PvdA-verkiezingslijst: 2).

2007 - nov2012
Josan Meijers is fractievoorzitter PvdA Gelderland in de provincie Gelderland.
Josan meijers is lid van Provinciale Staten (PS).


Mevr. Maaike Moulijn

Functie: StatenlidPolitiek: PvdD - Partij voor de dieren
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren) heeft 4.958 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Dhr. Evert Mulder

Functie: StatenlidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Evert Mulder (SGP) heeft 724 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Dhr. Ad Nederlof

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: mei 2009 (9 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Programmamanager.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2014 is Ad Nederlof afdelingshoofd Milieu, Water en Landelijk Gebied bij de provincie Gelderland.

Dhr. Jacques Nuijens

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: oktober 2001 (17 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport

Dhr. Didier Oosterom

Functie: KabinetschefIn dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend kabinetschef.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2013 tot 2015 is Didier Oosterom eerder werkzaam bij het Kabinet.

Dhr. Alex Osten

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie

Dhr. Frederik Peters

Functie: StatenlidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Frederik Peters (VVD) heeft 3.226 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Dhr. Pieter Plug

Functie: StatenlidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2015)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2007 (11 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: 2e plaatsvervangend voorzitter Staten (vanaf 2015).Werkzaamheden bij de Overheid:


Pieter Plug is fractievoorzitter namens de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Gelderland.

Pieter Plug is voorzitter van de Statencommissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ).

Pieter Plug (ChristenUnie) heeft 28.966 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Bij de Provinciale Statenverkiezingen 2011 (Gelderland) heeft ChristenUnie Gelderland 43.436 stemmen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 heeft Pieter Plug 26.981 voorkeurstemmen (positie op de ChristenUnie-verkiezingslijst: 1).

Aanverwant:2000 - 2010Dhr. Pieter Plug, Raadslid, ChristenUnie Ede, gemeente Ede