Overheid in Gelderland

Gemeente Rijnwaarden (Gelderland)

Pagina 1 van 3 (21 resultaten)

Dhr. Gerie Brom

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Lobith - Tolkamer
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Edwin Buil

Functie: RaadslidPolitiek: Belangen Gelders Eiland - BGE
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot maart 2014 is gemeenteraadslid Edwin Buil fractievoorzitter namens Belangen Gelders Eiland in de gemeenteraad van Rijnwaarden.

Mevr. Belinda Elfrink

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Belinda Elfrink (CDA) heeft in haar portefeuille: Sociaal Domein: sociale zaken, minimabeleid, werkvoorziening en sociale activering, (AWBZ)-Wmo, Volksgezondheid, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, jeugd- en jongerenbeleid, jeugdzorg, welzijn: sociaal cultureel werk, ouderenbeleid, maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, muziekonderwijs, openbaar bibliotheekwerk en
Onderwijs: passend onderwijs en ondersteuningsbehoefte.

Dhr. Frank Evers

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Frank Evers, Raadslid, CDA, gemeente Overbetuwe2006 - heden Dhr. Frank Evers, Raadslid, BBH - Bevolkingsbelangen Hillegom, gemeente Hillegom

Mevr. Sjoukje Gerritzen-Foekema

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Lijst Lobith - Tolkamer (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Wim Geurts

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Lobith - Tolkamer
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)

Mevr. Maaike Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2016-)
Politiek leider PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Freek Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Freek Jansen is fractievoorzitter namens het CDA in de gemeenteraad van Rijnwaarden.


Dhr. Jan-Eric Krosse

Functie: GriffierIn dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Jan Eric Krosse is interim raadsgriffier.

De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad en de raadscommissies. Jan Eric Krosse is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Dhr. Jos Lamers

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2009 (8 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Recreatie / Toerisme, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jos Lamers (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Bouwen en wonen, Gebouwenbeheer, Internationale samenwerking en Europese zaken, Nationaal landschap Gelderse Poort, Natuurbescherming, landschapsontwikkeling, plattelandsontwikkeling, Land- en tuinbouw, Toerisme en recreatie, ontwikkeling Europakade, Ontwikkeling speelpark Carvium Novum, Stadsregioraad, Waterveiligheid en uiterwaardenplannen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jos Lamers (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, stads- en dorpsvernieuwing, bouwen en wonen, grondzaken, toerisme & recreatie, coördinatie ontwikkeling Europakade, economische zaken, midden- en kleinbedrijf, internationale samenwerking en Europese zaken, nationaal landschap Gelderse Poort, uiterwaardenplannen, inclusief overnachtigingshaven, milieu, reiniging en afvalverwijdering, natuurbescherming, landschapontwikkeling, plattelandsontwikkeling, nutsbedrijven, coördinatie ontwikkeling speelpark Carvium Novum en verantwoordelijk voor de land- en tuinbouw in de gemeente Rijnwaarden.