Overheid in Gelderland

Gemeente Rijnwaarden (Gelderland)

Pagina 1 van 3 (21 resultaten)

Dhr. Jos Lamers

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2009 (8 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Recreatie / Toerisme, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jos Lamers (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Bouwen en wonen, Gebouwenbeheer, Internationale samenwerking en Europese zaken, Nationaal landschap Gelderse Poort, Natuurbescherming, landschapsontwikkeling, plattelandsontwikkeling, Land- en tuinbouw, Toerisme en recreatie, ontwikkeling Europakade, Ontwikkeling speelpark Carvium Novum, Stadsregioraad, Waterveiligheid en uiterwaardenplannen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jos Lamers (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, stads- en dorpsvernieuwing, bouwen en wonen, grondzaken, toerisme & recreatie, coördinatie ontwikkeling Europakade, economische zaken, midden- en kleinbedrijf, internationale samenwerking en Europese zaken, nationaal landschap Gelderse Poort, uiterwaardenplannen, inclusief overnachtigingshaven, milieu, reiniging en afvalverwijdering, natuurbescherming, landschapontwikkeling, plattelandsontwikkeling, nutsbedrijven, coördinatie ontwikkeling speelpark Carvium Novum en verantwoordelijk voor de land- en tuinbouw in de gemeente Rijnwaarden.

Dhr. Peter Putman

Functie: WethouderPolitiek: Lijst Lobith - Tolkamer
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Putman (Lijst Lobith-Tolkamer) heeft in zijn portefeuille: Milieu, reiniging en afvalverwijdering, Stads- en dorpsvernieuwing, Financiën, belastingen, nutsbedrijven, Openbare werken, openbaar groen, begraafplaatsen, gemeentewerken, Onderwijs: huisvesting, financiën en leerlingenvervoer.
Aanverwant:1998 - 2006Dhr. Peter Putman, Wethouder, Lobith-Tolkamer - Rijnwaarden, gemeente Rijnwaarden

Dhr. Hans Winters

Functie: WethouderPolitiek: Lijst Lobith - Tolkamer
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Mobiliteit, Infrastructuur, P&O, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Winters (Lijst Lobith-Tolkamer) heeft in zijn portefeuille: Personeel, organisatie en interne kwaliteitszorg, Toezicht en handhaving, Economische zaken, midden- en kleinbedrijf, Automatisering/ICT, informatieveiligheid, Sport en zwembad Boskuul, Verkeer en vervoer, parkeren, wegenonderhoud en openbaar vervoer.
Aanverwant:2014Dhr. Hans Winters, Raadslid, Lijst Lobith - Tolkamer, gemeente Rijnwaarden

Mevr. Belinda Elfrink

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Belinda Elfrink (CDA) heeft in haar portefeuille: Sociaal Domein: sociale zaken, minimabeleid, werkvoorziening en sociale activering, (AWBZ)-Wmo, Volksgezondheid, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, jeugd- en jongerenbeleid, jeugdzorg, welzijn: sociaal cultureel werk, ouderenbeleid, maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, muziekonderwijs, openbaar bibliotheekwerk en
Onderwijs: passend onderwijs en ondersteuningsbehoefte.

Mevr. Ella Schadd-de Boer

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Burgemeester Ella Schadd-de Boer (PvdA) heeft in haar portefeuille: Collegiale samenwerking en coördinatie, representatie, lobby, Openbare orde en veiligheid, Algemeen bestuurlijke aangelegenheden en bestuurlijke vernieuwing, intergemeentelijke samenwerking/herindeling, Minderheden, antidiscriminatie, integratie, inburgering en asielzoekersbeleid, Aanpak alcohol- en drugsgebruik, Kunst, cultuur en monumenten, Communicatie, voorlichting, burgerparticipatie, Burgerzaken, wet op de lijkbezorging, Overnachtingshaven, Projecten Limes (Romeinse Rijksgrens), Juridische zaken en Ontwikkelingsgericht reserveren pilot Rijnstrangen.

De waarnemend burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester, Ella Schadd, heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.

Dhr. Hans Winter

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2007 (10 jaar, 10 maanden in dienst)

Mevr. Ilona Schopman

Functie: RaadslidPolitiek: Belangen Gelders Eiland - BGE
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Maaike Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2016-)
Politiek leider PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Freek Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Freek Jansen is fractievoorzitter namens het CDA in de gemeenteraad van Rijnwaarden.


Dhr. Gerie Brom

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Lobith - Tolkamer
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)