Overheid in Gelderland

Gemeente Rozendaal (Gelderland)

Pagina 1 van 2 (15 resultaten)

Dhr. Jan Hendrik Klein Molekamp

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst gegaan: maart 2009Uit dienst vanaf: februari 2019 (9 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2019
Jan Hendrik Klein Molekamp (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Personeel en Organisatie, Automatisering, beveiliging en privacy bewaking, Integriteit, Voorlichting, Beleidscoördinatie / kwaliteitsbewaking en Externe contacten.

Coalitieperiode 2014-2018
Jan Hendrik Klein Molekamp (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Personeel en Organisatie, Automatisering, Voorlichting, Beleidscoördinatie en kwaliteitsbewaking en de Externe contacten.

Coalitieperiode 2010-2014
Jan Hendrik Klein Molekamp heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Personeel en Organisatie, Automatisering, Voorlichting, Volksgezondheid, Beleidscoördinatie en kwaliteitsbewaking, Externe contacten en verantwoordelijk voor de Burgerparticipatie/Burgerjaarverslag in de gemeente Rozendaal.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Rozendaal.
Aanverwant:1994 - 2003Dhr. Jan Hendrik Klein Molekamp, Lid van de 2e kamer, VVD, Tweede Kamer1991 - 1994Dhr. Jan Hendrik Klein Molekamp, Statenlid, VVD, Provincie Zuid-Holland

Dhr. Gert-Jan Willemse

Functie: RaadslidPolitiek: Rosendael'74
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2013 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gert-Jan Willemse (R'74) 39 voorkeurstemmen.

Mevr. Marieke Albricht-Brinkman

Functie: WethouderPolitiek: Rosendael'74
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marieke Albricht-Brinkman heeft in haar portefeuille: Economische zaken, Financiële zaken, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Monumentenzorg, Invoering Omgevingswet, Grondzaken, Openbare Werken, Begraafplaats, Verkeer en vervoer (mobiliteit).

Marieke Albricht-Brinkman is de 1e locoburgemeester.

Mevr. Corine ter Brugge

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Rosendael'74 (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. George van Gorkum

Functie: RaadslidPolitiek: Rosendael'74
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Mevr. Ester Weststeijn

Functie: BurgemeesterPolitiek: PartijloosIn dienst vanaf: februari 2019
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en Veiligheid

Dhr. Anton Logemann

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PAK Rozendaal
Lijsttrekker PAK Rozendaal (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anton Logemann (PAK) heeft in zijn portefeuille: Sociaal domein (Welzijn, Jeugdbeleid, Participatiewet, Onderwijs, Doelgroepenvervoer, Publieke gezondheid), Milieu en energietransitie, Cultuur, Toerisme, recreatie en sport.

Anton Logemann is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Anton Logemann (PAK Rozendaal) heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken, Welzijn, Jeugdbeleid, Regionale samenwerking Sociaal Domein, Onderwijs, Volksgezondheid, Cultuur, Toerisme, recreatie en sport.

Anton Logemann is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Rozendaal.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Anton Logemann (PAK) 65 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Anton Logemann, Raadslid, PAK, gemeente Rozendaal

Mevr. Tineke van der Pas

Functie: RaadslidPolitiek: PAK
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Wilfred Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PAK (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Wouter van den Akker

Functie: RaadslidPolitiek: PAK
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)