Overheid in Gelderland

Gemeente Tiel (Gelderland)

Pagina 1 van 4 (37 resultaten)

Dhr. Marcel Melissen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Jongeren / Jeugdzorg, Mobiliteit, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marcel Melissen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, ICT, Facilitair bedrijf, Dienstverlening) Onderwijs, basiseducatie, kinderopvang, peuterspeelzalen Verkeer, vervoer en mobiliteit Wonen en woonwagenzaken Jeugdbeleid, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg en CJG.

Marcel Melissen is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marcel Melissen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare werken, haven- en veerbedrijf, begraafplaatsen, Verkeer, vervoer en mobiliteit, Cultuur, evenementen, mediabeleid, RAR, Jeugdbeleid, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg, CJG, Speelvoorzieningen en schoolmaatschappelijk werk, Coördinatie wijkgericht werken en Vastgoed.

Marcel Melissen is de derde locoburgemeester binnen de gemeente.
Aanverwant:1998 - 2014Dhr. Marcel Melissen, Raadslid, VVD, gemeente Tiel

Dhr. Hans Beenakker

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Hans Beenakker (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en (integrale) veiligheid, politie, brandweer en rampenbestrijding Coördinatie handhaving Bestuurlijke organisatie en coördinatie Regionale samenwerking, Communicatie en voorlichting Stadspromotie, Algemeen juridische zaken,Publiekszaken (wettelijke taken), Klachtenbehandeling, Coördinatie burgerparticipatie en Coördinatie stadspositionering.

Coalitieperiode 2014-2018
Hans Beenakker (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en (integrale) veiligheid, politie, brandweer en rampenbestrijding, Coördinatie handhaving, Bestuurlijke organisatie en coördinatie, Regionale samenwerking, Communicatie en voorlichting, Stadspromotie, Algemeen juridische zaken, Publiekszaken (wettelijke taken), Klachtenbehandeling, Coördinatie burgerparticipatie en Coördinatie stadsvisie.


Bestuursperiode 2012-2014
Hans Beenakker heeft in zijn portefeuille: openbare orde en veiligheid; politie, brandweer en rampenbestrijding, integraal veiligheidsbeleid, bestuurlijke organisatie en coördinatie, communicatie en voorlichting, burgerparticipatie, kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en klachtenbehandeling, internationale contacten, coördinatie handhaving, coördinatie Waalfront, intergemeentelijke samenwerking en, vanuit de gemeente Tiel, algemeen en vanuit de gemeente Tiel dagelijks bestuurslid Regio Rivierenland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Hans Beenakker is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Tiel.

Burgemeester Hans Beenakker is bestuurslid van Regio Rivierenland. Hans Beenakker heeft in zijn portefeuille: Bedrijfsvoering en vice-voorzitter.         
Aanverwant:2004 - 2012Dhr. Hans Beenakker, Burgemeester, VVD Asten, gemeente Asten

Mevr. Elisa Derksen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Bart van Gurp

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Wim van Baal

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: augustus 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)

Mevr. Ans Duquesnoy-van den Heuvel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ans Duquesnoy-van den Heuvel heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 93 stemmen.

Dhr. Mark Smits

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Ben Brink

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2017 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ben Brink heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, stadsontwikkeling en grondbedrijf, Economische en middenstandszaken, Coördinatie binnenstad, Vastgoed, Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid, Integratie, participatie en emancipatie, Milieu en duurzaamheid, Watermanagement, Cultuur, evenementen, mediabeleid en RAR.

Ben Brink is de 3e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Ben Brink heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, stadsontwikkeling en grondbedrijf Economische en middenstandszaken Coördinatie binnenstad Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid Integratie, participatie en emancipatie Monumentenzorg en archeologie. Ben Brink is de tweede locoburgemeester.

Dhr. Kamiel Gulikers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Abdel Saddiki

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Abdel Saddiki, Raadslid, PvdA, gemeente Tiel