Overheid in Gelderland

Gemeente Wageningen (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Lara de Brito

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Lara de Brito (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Gezondheid & Welzijn, Jeugd (inclusief Kind centraal en JOGG), Onderwijs (inclusief Onderwijshuisvesting), Laaggeletterdheid, Armoedebestrijding & Schulddienstverlening, Asiel & integratie, Voedseltransitie, Leerlingenvervoer & Regiotaxi, Stad der Bevrijding, Implementatie Omgevingswet en Democratische vernieuwing (samen met burgemeester (vz) en wethouder Gudden).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Lara de Brito (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Zorg, onderwijs, cultuur en klimaat.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Lara de Brito (GroenLinks) 2008 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter de Haan

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Parkeren, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder De Haan heeft in zijn portefeuille: Coördinerend wethouder Duurzaamheid, Klimaatneutraal, Klimaatadaptatie, Duurzame mobiliteit, Fietsverkeer, Openbaar Vervoer, Infrastructuur, Parkeren, Openbare werken, Milieubeleid, Riool en water (inclusief Enkaleiding, Lelystad) en Grebbedijk.

Dhr. Dennis Gudden

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dennis Gudden (D66) heeft in zijn portefeuille: Groen (Natuur & Landschap, binnenstedelijk en buitengebied), Economie, Haven, Bedrijfslocaties (inclusief Campusontwikkeling), Arbeidsmarkt, Participatiewet, Afval, Toerisme, Binnenstad, Financiën, Gemeentelijk vastgoed en Democratische Vernieuwing (samen met burgemeester (vz) en wethouder De Brito).

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Dennis Gudden (D66) heeft in zijn portefeuille: Participatie, economie, financiën en openbare werken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2008 tot 2010 was Dennis Gudde commissielid in Wageningen. 

Mevr. Anne Janssen

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anne Janssen heeft in haar portefeuille: Wonen & Wijken, Aardgasvrije wijken, Bewonersparticipatie, Cultuur (inclusief poppodium), Buitenschoolse cultuureducatie, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplannen, Vergunningverlening & handhaving ruimtelijke ordening en Grondbedrijf.

Dhr. Ron van der Grijp

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2017 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Gemeentesecretaris Wageningen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Ron van der Grijp is van 2017 tot 2019 Waarnemend gemeentesecretaris.

Dhr. Geert van Rumund

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: november 2005 (13 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Bibliotheek, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Onderzoek, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Geert van Rumund (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde & Veiligheid, Crisisbeheersing, Brandweer, Handhaving (veiligheid en Drank- en horecawet), Communicatie en voorlichting (lokale omroep), Sport, Asielzaken (individuele cases), Personeel & organisatie, Internationale samenwerking, Publiekszaken, Gastvrij stadhuis, Informatie en automatisering, Gemeentearchief, Cultuurhistorie en Democratische Vernieuwing (voorzitter, samen met wethouders De Brito en Gudden).

Coalitieperiode 2014-2018
Geert van Rumund (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde/veiligheid/rampenbestrijding, communicatie en voorlichting, personeel en organisatie.

Coalitieperiode 2010-2014
Geert van Rumund heeft in zijn portefeuille: Openbare orde/veiligheid/rampenbestrijding, communicatie en voorlichting en verantwoordelijk voor het personeel & organisatie in de gemeente Wageningen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Geert van Rumund is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Wageningen.

Geert van Rumund is bereikbaar via het bestuurssecretariaat: (0317) 49 24 09.