Overheid in Gelderland

Waterschap Rijn en IJssel (Gelderland)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Cor Roos

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: januari 2003 (16 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Heemraad Cor Roos is secretaris-directeur in het waterschap Rijn en Ijssel.

Van 2000 tot 2003 is Cor Roos directeur.

Mevr. Rosemarie Ampting

Functie: DirecteurIn dienst sinds: oktober 2018 (7 maanden in dienst)
Toelichting: Lid van het directieteam.

Dhr. Hein Pieper

Functie: DijkgraafPolitiek: CDAIn dienst sinds: april 2011 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Hein Pieper heeft in zijn portefeuille: voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur, imago, representatie en algemeen relatiebeheer, buitenland, internationale betrekkingen, duurzaamheid, Deltaprogramma en KRW (algemeen), waterbeheerplan, calamiteiten (-beheersing) en P&O beleid.

Dijkgraaf Hein Pieper is voorzitter van het dagelijks bestuur/college en heemraden. De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Hein Pieper het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf medio 2015 is Hein Pieper bestuurslid bij de Unie van Waterschappen. Hein Pieper is vice-voorzitter.

Vanaf 2011 is Hein Pieper CDA-partijvoorzitter in de provincie Overijssel.

2009 - 2010
CDA-Parlementslid
Aanverwant:2009 - 2010Dhr. Hein Pieper, Lid van de 2e kamer, CDA, Tweede Kamerheden Dhr. Hein Pieper, 0, CDA Overijssel, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Frank Wissink

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2015 (4 jaar, 12 dagen in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Frank Wissink heeft in zijn portefeuille: hoogwaterbescherming, waterkeringen (beheer en onderhoud), muskusrattenbestrijding en klimaatadaptatie.

Mevr. Antoinet van Helvoirt-Looman

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2013 (6 jaar, 23 dagen in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurder Antoinet van Helvoirt-Looman heeft in haar portefeuille: afvalwater (beheer, innovatie, strategie), slibverwerking, ketensamenwerking (gemeenten, drinkwaterbedrijf), waterkwaliteit emissies en diffuse belasting, vergunningverlening en handhaving.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2013-2015
Bestuurder Antoinet van Helvoirt-Looman heeft als portefeuille: Watersysteembeheer en Beleidsafstemming met Duitsland. Antoinet van Helvoirt-Looman was van 2008 tot april 2009 lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en Ijssel.

Dhr. Peter Schrijver

Functie: Db-lidPolitiek: Landbouw
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015 - 2019
Heemraad Peter Schrijver heeft in zijn portefeuille: beheer en onderhoud watersysteem, functietoekenning en waterkwaliteit (algemeen), monitoring en watersysteemrapportages en ZON/grondwater.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009 - 2015
Heemraad Peter Schrijver heeft als portefeuille: Afvalwaterketen, waterkwaliteit, bestuurlijke vernieuwing en verantwoordelijk voor de innovatie in het waterschap Rijn en Ijssel.
Aanverwant:heden Dhr. Peter Schrijver, Ab-lid, Ongebouwd, Waterschap Rijn en IJssel

Dhr. Berend Jan Bussink

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Jan Bussink heeft in zijn portefeuille: financieel beleid en beheer, treasury
vrijetijdseconomie en vaarwegbeheer.

Dhr. Tom de Graaff

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: juni 2008 (10 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tom de Graaff is beleidsadviseur Control bij het waterschap Rijn en Ijssel.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Tom de Graaff, Raadslid, CDA, gemeente Winterswijk

Mevr. Floor Wissing

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Joke Pot

Functie: Ab-lidPolitiek: Vrienden van de Berkel
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (1 maand in dienst)