Overheid in Gelderland

Waterschap Vallei en Veluwe (Gelderland)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Karl Blokland

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: mei 2017 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Van 2012 tot 2013 is Karl Blokland programmamanager Watersysteem en van 2016 tot 2017 is hij waarnemend secretaris-directeur bij het waterschap.

Dhr. Stephan de Bruin

Functie: Ab-lidPolitiek: ChristenUnie
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (5 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Kees de Kruijf

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (1 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Leonie Dennenberg

Functie: DirecteurIn dienst sinds: oktober 2017 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Directeur watersysteem en waterveiligheid.

Dhr. Patrick Gaynor

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2019 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coaltiieperiode 2019-2023
Patrick Gaynor heeft in de portefeuille: Waterveiligheid, Omgevingswet, Speerpunt: Digitale transformatie, Unie: Commissie Waterkeringen (CWK) en lid algemeen bestuur Het Waterschapshuis (HWH) en Tweede loco-dijkgraaf.

Dhr. Wim Goedhart

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Categorie Natuurterreinen (2019-)
Politiek leider Categorie Natuurterreinen
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (1 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Martine Groenewegen

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (1 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Jan Immeker

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie ongebouwd (Landbouw)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (1 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Tanja Klip-Martin

Functie: DijkgraafPolitiek: VVDIn dienst sinds: maart 2013 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin heeft in haar portefeuille: Bestuur & organisatie en energietransitie.

Bestuursperiode 2015-2019
Tanja Klip-Martin heeft in haar portefeuille: Vakinhoudelijk:
(- algemeen: beleids- en bestuurscoördinatie, waterpartnerschap, communicatie, calamiteiten , handhaving, integriteit, innovatie;
- waterketen: duurzaamheid (grondstoffen en energie)
- watersysteem: LTV, Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier, Grebbedijk, BOGW, RBO en omgevingsvisie prov. Gelderland),
Unie: CBCF, LV (- lid bestuurlijk beraad STRONG (namens Unie)
- lid werkgeversberaad en LAWA (namens Unie)) en Bestuurlijk accountmanagement van de grote gemeenten: Apeldoorn, Amersfoort, Ede, Barneveld, Harderwijk en Veenendaal. De dijkgraaf wordt bij elke gemeente ondersteund door één van de heemraden.

Bestuursperiode 2013-2015
Tanje Klip-Martin heeft in haar portefeuille: Beleids- en bestuurscoördinatie, waterpartnerschap,communicatie, calamiteiten , handhaving en integriteit;
o watersysteem: LTV, Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier, Grebbedijk, BOGW, RBO en verantwoordelijk voor de omgevingsvisie prov. Gelderland namens het waterschap Vallei en Veluwe.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tanja Klip-Martin is voorzitter van het dagelijks bestuur/college en het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe. De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Tanja Klip-Martin het waterschap in en buiten rechte en is zij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.

In januari 2020 geeft Tanja Klip aan dat als dijkgraaf stopt in augustus 2020.

In maart 2015 is Tanja Klip informateur bij de coalitieonderhandeling in de provincie Flevoland.


Dhr. Roel Kremers

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2015-)
Politiek leider CDA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (5 jaar, 8 maanden in dienst)