Overheid in Gelderland

Gemeente Zevenaar (Gelderland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Mevr. Belinda Elfrink

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Welzijn, Economische Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Belinda Elfrink (CDA) heeft in haar portefeuille: Onderdelen Sociaal Domein: werk & inkomen, arbeidsparticipatie, armoedebeleid, Vreemdelingenbeleid, Economie en werkgelegenheid, land- en tuinbouw, Recreatie en toerisme, Natuur en landschap en verantwoordelijk voor twee dorpen.

Mevr. Carla Koers

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Parkeren, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Carla Koers (CDA) heeft in haar portefeuille: Milieu en duurzaamheid, Cultureel erfgoed en monumenten, Reiniging en afval, Mobiliteit en bereikbaarheid (*infra, *verkeer & vervoer, *parkeren, *openbaar vervoer) en verantwoordelijk voor twee dorpen.

Dhr. Michel Tromp

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Nanne van Dellen

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Belastingen, Sport, SubsidiesToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Nanne van Dellen heeft in haar portefeuille: Financiën, Belastingen, Grondexploitaties (woningbouw en bedrijfstereinen) en vastgoed, Sport (sportbedrijf, sportaccommodaties), Subsidie- en accommodatiebeleid (harmonisatie) en verantwoordelijk voor twee dorpen.

Mevr. Anita van Loon

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anita van Loon heeft in haar portefeuille: Onderdelen Sociaal Domein: Wmo, jeugd, welzijn, Volksgezondheid, Onderwijs, Kunst en cultuur (waaronder Hal 12) en verantwoordelijk voor twee dorpen.

Dhr. LuciŽn van Riswijk

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Burgemeester Lucien van Riswijk heeft in zijn portefeuille: Burgemeesterstaken (openbare orde en veiligheid, overlast (alcohol en drugsgebruik), (Intergemeentelijke) samenwerking, Communicatie, Bezwaren en klachtenbehandeling, Burgerparticipatie, Verbetering (bestuurs)cultuur, Representatie, Toezicht & Handhaving en Juridische zaken.

Dhr. Hans Winters

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, P&O, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans Winters heeft in zijn portefeuille: Dienstverlening, P&O, ICT en informatiemanagement, Openbare ruimte, Ruimtelijke Ordening (waaronder Omgevingswet), Volkshuisvesting, Stads- en dorpsvernieuwing (centrum Zevenaar), Water(veiligheid) en verantwoordelijk voor twee dorpen.