Overheid in Gelderland

Zoekresultaten voor Peter Drenth

Pagina 1 van 1 (2 resultaten)

Dhr. Peter Drenth

Provincie: Provincie GelderlandFunctie: GedeputeerdePolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
Aantal stemmen: 6.124 in 2019In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Bestuursperiode 2019-2023
Gedeputeerde Peter Drenth heeft in zijn portefeuille: landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving, aanpak vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsagenda Foodvalley, programma Gelderland Herdenkt, programma Agrifood 2030 en het project World Food Centre.

Bestuursperiode 2018-2019
Peter Drenth heeft in zijn portefeuille: Vitaal platteland (Natuur, Landbouw),
Herinneringstoerisme, Energietransitie, Breedband en Bestuur Interprovinciaal Overleg.

Dhr. Peter Drenth

2e kamer: IPO-bestuur (Interprovinciaal Overleg)Functie: BestuurslidPolitiek: CDAIn dienst sinds: juni 2018 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Namens provincie Gelderland.
Portefeuille Vitaal Platteland.