Gemeente Apeldoorn (Gelderland)

Contact gemeente Apeldoorn

Marktplein 1, 7311 LG APELDOORN (Postbus 9033, 7300 ES APELDOORN)

Tel: 14055
Email: gemeenteapeldoorn@apeldoorn.nl
Website: http://www.apeldoorn.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Apeldoorn, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Apeldoorn. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Apeldoorn die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Apeldoorn).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Apeldoorn? Neem dan een kijkje op TipApeldoorn.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Apeldoorn. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Apeldoorn

Oppervlakte: 34.115 ha.
Aantal zetels: 39
Aantal inwoners (actueel): 168.212
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 168.212
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 167.225
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 165.611
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 164.781
Aantal burgers gemeente aug 2020: 164.140
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 162.456
Bewonersaantal mei 2018: 161.569
Aantal inwoners januari 2017: 160.047
Aantal inwoners maart 2016: 159.249
Aantal inwoners december 2015: 159.041
Aantal inwoners maart 2015: 158.226
Aantal inwoners mei 2014: 157.679
januari 2014: 157.535
november 2013: 157.533
augustus 2013: 157.553
mei 2013: 157.389
2012: 156.355
Aantal inwoners jan 2010: 155.726
Aantal inwoners jan 2009: 155.332
Bevolking jan 2008: 155.108
Inwonersaantal 2007: 155.564
Inwonersaantal 2006: 156.051
Inwonersaantal 2005: 156.064
Inwonersaantal 2004: 156.000
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Apeldoorn? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland