Gemeente Arnhem (Gelderland)

Contact gemeente Arnhem

Koningstraat 38, 6811 DG ARNHEM (Postbus 9029, 6800 EL ARNHEM)

Tel: 09001809
Email: gemeente@arnhem.nl
Website: http://www.arnhem.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Arnhem, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Arnhem. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Arnhem die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Arnhem).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Arnhem? Neem dan een kijkje op TipArnhem.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Arnhem. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Arnhem

Oppervlakte: 10.154 ha.
Aantal zetels: 39
Aantal inwoners (actueel): 167.651
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 167.651
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 165.712
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 163.888
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 162.424
Aantal burgers gemeente aug 2020: 161.961
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 159.277
Bewonersaantal mei 2018: 157.660
Aantal inwoners januari 2017: 155.699
Aantal inwoners maart 2016: 154.497
Aantal inwoners december 2015: 153.864
Aantal inwoners maart 2015: 152.506
Aantal inwoners mei 2014: 151.356
januari 2014: 150.817
november 2013: 150.796
augustus 2013: 150.354
mei 2013: 149.852
2012: 149.272
Aantal inwoners jan 2010: 147.018
Aantal inwoners jan 2009: 145.574
Bevolking jan 2008: 143.582
Inwonersaantal 2007: 142.569
Inwonersaantal 2006: 142.195
Inwonersaantal 2005: 141.321
Inwonersaantal 2004: 141.601
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Arnhem? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland