Gemeente Barneveld (Gelderland)

Contact gemeente Barneveld

Raadhuisplein 2, 3771 ER BARNEVELD (Postbus 63, 3770 AB BARNEVELD)

Tel: 140342
Email: gembar@barneveld.nl
Website: http://www.barneveld.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Barneveld, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Barneveld. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Barneveld die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Barneveld).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Barneveld? Neem dan een kijkje op TipBarneveld.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Barneveld. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Barneveld

Oppervlakte: 17.666 ha.
Aantal zetels: 33
Aantal inwoners (actueel): 62.603
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 62.603
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 61.649
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 60.584
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 59.992
Aantal burgers gemeente aug 2020: 59.676
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 57.960
Bewonersaantal mei 2018: 57.563
Aantal inwoners januari 2017: 56.376
Aantal inwoners maart 2016: 55.612
Aantal inwoners december 2015: 55.437
Aantal inwoners maart 2015: 54.812
Aantal inwoners mei 2014: 54.356
januari 2014: 54.176
november 2013: 54.104
augustus 2013: 53.931
mei 2013: 53.896
2012: 53.156
Aantal inwoners jan 2010: 52.490
Aantal inwoners jan 2009: 52.066
Bevolking jan 2008: 51.486
Inwonersaantal 2007: 50.953
Inwonersaantal 2006: 50.448
Inwonersaantal 2005: 50.026
Inwonersaantal 2004: 50.019
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Barneveld? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland