Gemeente Berkelland (Gelderland)

Contact gemeente Berkelland

Marktstraat 1, 7271 AX BORCULO (Postbus 200, 7270 HA BORCULO)

Tel: 0545-250250
Email: info@gemeenteberkelland.nl
Website: http://www.gemeenteberkelland.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Berkelland, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Berkelland. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Berkelland die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Berkelland).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Berkelland? Neem dan een kijkje op TipBerkelland.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Berkelland. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Berkelland

Oppervlakte: 26.021 ha.
Aantal zetels: 27
Aantal inwoners (actueel): 43.928
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 43.928
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 44.037
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 43.850
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 43.846
Aantal burgers gemeente aug 2020: 43.845
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 43.899
Bewonersaantal mei 2018: 43.999
Aantal inwoners januari 2017: 44.238
Aantal inwoners maart 2016: 44.357
Aantal inwoners december 2015: 44.443
Aantal inwoners maart 2015: 44.318
Aantal inwoners mei 2014: 44.575
januari 2014: 44.650
november 2013: 44.656
augustus 2013: 44.714
mei 2013: 44.768
2012: 44.941
Aantal inwoners jan 2010: 44.978
Aantal inwoners jan 2009: 45.142
Bevolking jan 2008: 45.150
Inwonersaantal 2007: 45.213
Inwonersaantal 2006: 45.294
Inwonersaantal 2005: 45.227
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Berkelland? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland