Gemeente Beuningen (Gelderland)

Contact gemeente Beuningen

Van Heemstraweg 46, 6641 AE BEUNINGEN GLD (Postbus 14, 6640 AA BEUNINGEN GLD)

Tel: 14024
Email: gemeente@beuningen.nl
Website: https://www.tipbeuningen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Beuningen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Beuningen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Beuningen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Beuningen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Beuningen? Neem dan een kijkje op TipBeuningen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Beuningen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Beuningen

Oppervlakte: 4.709 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 26.723
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 26.723
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 26.576
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 26.235
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 26.157
Aantal burgers gemeente aug 2020: 26.054
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 25.896
Bewonersaantal mei 2018: 25.833
Aantal inwoners januari 2017: 25.424
Aantal inwoners maart 2016: 25.331
Aantal inwoners december 2015: 25.285
Aantal inwoners maart 2015: 25.261
januari 2015: 25.292
Aantal inwoners mei 2014: 25.267
januari 2014: 25.254
november 2013: 25.272
augustus 2013: 25.281
mei 2013: 25.296
2012: 25.528
Aantal inwoners jan 2010: 25.481
Aantal inwoners jan 2009: 25.304
Bevolking jan 2008: 25.321
Inwonersaantal 2007: 25.231
Inwonersaantal 2006: 25.078
Inwonersaantal 2005: 25.291
Inwonersaantal 2004: 25.459
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Beuningen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland