Gemeente Doetinchem (Gelderland)

Contact gemeente Doetinchem

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2, 7001 EW DOETINCHEM (Postbus 9020, 7000 HA DOETINCHEM)

Tel: 0314-377377
Email: gemeente@doetinchem.nl
Website: http://www.doetinchem.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Doetinchem, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Doetinchem. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Doetinchem die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Doetinchem).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Doetinchem? Neem dan een kijkje op TipDoetinchem.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Doetinchem. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Doetinchem

Oppervlakte: 7.966 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 59.613
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 59.613
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 59.213
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 58.546
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 58.270
Aantal burgers gemeente aug 2020: 58.104
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 57.543
Bewonersaantal mei 2018: 57.392
Aantal inwoners januari 2017: 57.068
Aantal inwoners maart 2016: 56.878
Aantal inwoners december 2015: 56.832
Aantal inwoners maart 2015: 56.537
Aantal inwoners mei 2014: 56.436
januari 2014: 56.350
november 2013: 56.320
augustus 2013: 56.418
mei 2013: 56.438
2012: 56.100
Aantal inwoners jan 2010: 56.108
Aantal inwoners jan 2009: 56.136
Bevolking jan 2008: 56.253
Inwonersaantal 2007: 56.238
Inwonersaantal 2006: 56.755
Inwonersaantal 2005 (herindeling): 56.754
Inwonersaantal 2004: 49.503
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Doetinchem? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland