Gemeente Epe (Gelderland)

Contact gemeente Epe

Marktplein 1 (Markt 14 voor navigatie), 8161 CL EPE (Postbus 600, 8160 AP EPE)

Tel: 14 0578
Email: gemeente.epe@epe.nl
Website: http://www.epe.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Epe, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Epe. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Epe die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Epe).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Epe? Neem dan een kijkje op TipEpe.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Epe. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Epe

Oppervlakte: 15.737 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 33.168
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 33.168
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 33.283
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 33.257
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 33.198
Aantal burgers gemeente aug 2020: 33.171
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 33.151
Bewonersaantal mei 2018: 32.978
Aantal inwoners januari 2017: 32.537
Aantal inwoners maart 2016: 32.332
Aantal inwoners december 2015: 32.271
Aantal inwoners maart 2015: 32.191
Aantal inwoners mei 2014: 32.360
januari 2014: 32.352
november 2013: 32.341
augustus 2013: 32.352
mei 2013: 32.361
2012: 32.747
Aantal inwoners jan 2010: 32.881
Aantal inwoners jan 2009: 32.954
Bevolking jan 2008: 32.970
Inwonersaantal 2007: 32.959
Inwonersaantal 2006: 32.978
Inwonersaantal 2005: 33.108
Inwonersaantal 2004: 33.309
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Epe? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland