Gemeente Ermelo (Gelderland)

Contact gemeente Ermelo

Raadhuisplein 2, 3851 NT ERMELO (Postbus 500, 3850 AM ERMELO)

Tel: 0341-567321
Email: gemeente@ermelo.nl
Website: http://www.ermelo.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Ermelo, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Ermelo. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Ermelo die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Ermelo).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Ermelo? Neem dan een kijkje op TipErmelo.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Ermelo. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Ermelo

Oppervlakte: 8.733 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 27.859
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 27.859
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 27.494
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 27.258
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 27.016
Aantal burgers gemeente aug 2020: 26.911
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 26.855
Bewonersaantal mei 2018: 26.761
Aantal inwoners januari 2017: 26.590
Aantal inwoners maart 2016: 26.491
Aantal inwoners december 2015: 26.506
Aantal inwoners maart 2015: 26.263
Aantal inwoners mei 2014: 26.121
januari 2014: 26.080
november 2013: 26.068
augustus 2013: 26.042
mei 2013: 26.058
2012: 26.143
Aantal inwoners jan 2010: 26.264
Aantal inwoners jan 2009: 26.306
Bevolking jan 2008: 26.270
Inwonersaantal 2007: 26.305
Inwonersaantal 2006: 26.251
Inwonersaantal 2005: 26.414
Inwonersaantal 2004: 26.590
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Ermelo? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland