Gemeente Harderwijk (Gelderland)

Contact gemeente Harderwijk

Havendam 56, 3841 AA HARDERWIJK (Postbus 149, 3840 AC HARDERWIJK)

Tel: 0341-411911
Email: gemeente@harderwijk.nl
Website: http://www.harderwijk.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Harderwijk, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Harderwijk. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Harderwijk die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Harderwijk).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Harderwijk? Neem dan een kijkje op TipHarderwijk.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Harderwijk. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Harderwijk

Oppervlakte: 4.827 ha.
Aantal zetels: 29
Aantal inwoners (actueel): 49.378
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 49.378
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 48.910
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 48.857
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 48.726
Aantal burgers gemeente aug 2020: 48.623
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 47.572
Bewonersaantal mei 2018: 46.907
Aantal inwoners januari 2017: 46.352
Aantal inwoners maart 2016: 46.024
Aantal inwoners december 2015: 45.973
Aantal inwoners maart 2015: 45.786
Aantal inwoners mei 2014: 45.668
januari 2014: 45.741
november 2013: 45.712
augustus 2013: 45.652
mei 2013: 45.724
2012: 45.025
Aantal inwoners jan 2010: 44.010
Aantal inwoners jan 2009: 43.092
Bevolking jan 2008: 42.333
Inwonersaantal 2007: 42.079
Inwonersaantal 2006: 41.388
Inwonersaantal 2005: 40.879
Inwonersaantal 2004: 40.559
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Harderwijk? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland