Gemeente Hattem (Gelderland)

Contact gemeente Hattem

Markt 1, 8051 EZ HATTEM (Postbus 93, 8050 AB HATTEM)

Tel: 038-4431616
Email: gemeente@hattem.nl
Website: http://www.hattem.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Hattem, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Hattem. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Hattem die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Hattem).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Hattem? Neem dan een kijkje op TipHattem.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Hattem. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Hattem

Oppervlakte: 2.416 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 12.623
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 12.623
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 12.563
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 12.307
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 12.228
Aantal burgers gemeente aug 2020: 12.241
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 12.170
Bewonersaantal mei 2018: 12.112
Aantal inwoners januari 2017: 12.040
Aantal inwoners maart 2016: 11.906
Aantal inwoners december 2015: 11.894
Aantal inwoners maart 2015: 11.794
Aantal inwoners mei 2014: 11.739
januari 2014: 11.742
november 2013: 11.715
augustus 2013: 11.785
mei 2013: 11.745
2012: 11.798
Aantal inwoners jan 2010: 11.792
Aantal inwoners jan 2009: 11.708
Bevolking jan 2008: 11.657
Inwonersaantal 2007: 11.630
Inwonersaantal 2006: 11.702
Inwonersaantal 2005: 11.756
Inwonersaantal 2004: 11.782
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Hattem? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland